Contractonderwijs

Altijd al belangstelling gehad voor taal, literatuur, filosofie, kunstgeschiedenis of muziekwetenschap, maar niet in de gelegenheid geweest om een hele studie te volgen? Of wil je in korte tijd je kennis op deze terreinen vergroten? Bij de faculteit Geesteswetenschappen kun je als contractstudent allerlei cursussen volgen op universitair niveau. Je kunt je inschrijven als contractant voor één of meer losse cursussen of voor een hele reeks.

Voor wie?

Contractonderwijs is voor iedereen die zich op universitair niveau wil bijscholen. Er is geen vooropleiding vereist, maar vwo-niveau wordt aanbevolen. Als contractant behaal je geen universitaire graad. Wel leg je toetsen af, waarvoor je een certificaat kunt ontvangen.

Cursusaanbod

Het volledige cursusaanbod voor contractanten is onderverdeeld naar niveau en interesse:

Let op! Het aantal plaatsen in de cursussen is beperkt. Het kan daardoor voorkomen dat de gewenste cursus vol is op het moment dat je je in wilt schrijven.

Inschrijven

Elk blok is er een inschrijfperiode waarin je je kunt inschrijven voor cursussen. Eventuele ingangseisen voor een cursus vind je in de beschrijving. Inschrijven doe je door het formulier voor contractonderwijs aan te vragen bij het Studiepunt. Je kunt daarvoor een e-mail te sturen.

In 2024-2025 zijn de inschrijfperiodes als volgt:

Blok 1 (semester I)

21, 22 en 23 augustus 2024

Blok 2 (semester I)

23, 24 en 25 oktober 2024

Blok 3 (Semester II)

22, 23 en 24 januari 2025

Blok 4 (Semester II)

2, 3 en 4 april 2025

Praktische zaken

  • Rooster
    Voor informatie over roostering van cursussen en tentamens.
  • Jaarkalender
    Voor de jaarkalender van Geesteswetenschappen. 

Kosten

Het tarief dat je betaalt, hangt af van het niveau van de cursus (bachelor of master) en het aantal studiepunten (EC). Universiteit Utrecht maakt gebruik van het ECTS: European Credit Transfer System. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studielast. De faculteit Geesteswetenschappen hanteert de volgende tarieven: 

Bachelorcursus 7,5 EC

€ 960,-

Bachelorcursus 15 EC

€ 1.920,-

Mastercursus 5 EC

€ 640,-

Mastercursus 7,5 EC

€ 960,-

Restitutie

Restitutie van reeds betaalde cursusgelden is vanaf het moment dat het onderwijs is begonnen in principe niet meer mogelijk. Als er sprake is van een overmachtsituatie (bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden), meld dit dan via e-mail bij het Studiepunt Geesteswetenschappen. Je kunt dan een verzoek tot restitutie van het cursusgeld indienen. De faculteit beoordeelt of restitutie in dat geval mogelijk is.

Alleen wanneer je je afmeldt voor een cursus voordat het onderwijs is begonnen, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Afmelden doe je door te mailen naar studiepunt.gw@uu.nl.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.