Opleidingscommissies

De opleidingscommissie adviseert de opleiding over onderwijsgerelateerde zaken. Ze bekijken de cursusevaluaties (en andere studentenevaluaties) en hebben inspraak op de Onderwijs- en examenregeling (OER). Ook stellen ze eventuele knelpunten aan de orde en adviseren ze over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid. Zo waarborgt de OC de kwaliteit van jouw opleiding en kunnen ze bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs! In de opleidingscommissie zitten studenten en docenten van die opleiding.

Veelgestelde vragen Opleidingscommissies

Hieronder staat een overzicht van de veelgestelde vragen over en voor opleidingscommissies.

Vragen?

Mail Martine Paulissen (m.i.c.paulissen@uu.nl)

Contact opleidingscommissies

Wil je contact opnemen met jouw OC? Zie hieronder alle facultaire opleidingscommissies en hun leden.

Bachelorprogramma's

Masterprogramma's