Opleidingsgerelateerd

Tijdens je studie aan de Universiteit Utrecht kun je bij verschillende begeleiders terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat met betrekking tot je opleiding.

Tutor

Iedere bachelorstudent krijgt een docent als tutor toegewezen. Je tutor is je eerste aanspreekpunt voor het maken van de juiste studiekeuzes. Gedurende het jaar zijn er verschillende contactmomenten met je tutor, zowel via tutorgroepsbijeenkomsten als individuele gesprekken. Je kunt ook altijd zelf contact opnemen. In OSIRIS staat wie je tutor is, onder het kopje begeleider. 

Waneer ga je naar je tutor?

Je tutor biedt je inhoudelijke begeleiding bij:

 • de invulling van je major en profileringsruimte
 • het maken van een studieplanning

Voor praktische zaken, zoals wanneer je studievertraging oploopt door (persoonlijke) omstandigheden kun je het beste contact opnemen met je studieadviseur.

Tutoraat basis en tutoraat verdiepend

Het tutoraat bestaat uit twee delen:

 • tutoraat basis:
  in het eerste jaar neem je deel aan het Tutoraat basis. Je bent aanwezig bij groepsbijeenkomsten en voert individuele gesprekken, vanaf de kennismaking met je tutor tot de afsluiting van het jaar met een positief BSA. Je wordt geacht de tutorbijeenkomsten en gesprekken bij te wonen, de bijbehorende opdrachten te maken en de tutor op de hoogte te houden van omstandigheden die je studie belemmeren of juist bespoedigen.
 • tutoraat verdiepend:
  in het tweede jaar is er vanaf 2015-2016 aansluitende begeleiding: Tutoraat verdiepend, met soms ook een nieuwe tutor.
Studieadviseur

Voor inhoudelijke gesprekken over je studie ga je in eerste instantie naar je tutor. Met ingewikkelde vragen of problemen, over je studiekeuzes, -planning en -voortgang, kun je ook terecht bij je studieadviseur, Stefan Vuurens. Je kunt je studieadviseur ook raadplegen bij persoonlijke problemen of voorvallen die invloed hebben op het verloop van je studie. Voor algemene vragen kun je terecht bij een van de andere studieadviseurs. 

Je studieadviseur biedt je begeleiding en advies bij:

 • exameneisen/invulling studieprogramma
 • ingewikkelde studieplanningen
 • bindend studieadvies
 • afstudeerprocedures
 • vrijstellingen voor cursussen
 • cursussen volgen aan een andere universiteit (binnen of buiten Nederland)
 • studeren met een handicap of functiebeperking
 • studieproblemen (zoals gebrek aan studiemotivatie, conflicten met docenten of andere UU medewerkers of andere persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang belemmeren)
 • studievertraging door bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld ziekte)

Als je denkt studievertraging op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur. 

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator van CIW, Hans Hoeken, kan je helpen als je algemene vragen, suggesties of opmerkingen hebt die (de kwaliteit van) de opleiding betreffen. Voor individuele kwesties kun je vaak bij de tutor of studieadviseur terecht. Maar als er kwesties spelen die niet alleen voor jou maar ook voor anderen van belang zijn, dan is vaak de opleidingscoördinator het juiste aanspreekpunt. Ook als je twijfelt over het juiste aanspreekpunt, kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator.

 

Studiepunt Geesteswetenschappen

Bij het Studiepunt Geesteswetenschappen (facultaire studentenbalie) kun je terecht voor allerlei studie-inhoudelijke zaken. Bij het studiepunt kun je terecht voor informatie of vragen over:

 • cursusinschrijving
 • rooster
 • registratie studieresultaten OSIRIS
 • studievoortgangoverzicht (SVO)
 • afstuderen
 • stages
 • studeren in het buitenland (via facultaire International Office)
 • studeren bij een van de Geesteswetenschappen opleidingen

Je kunt verder bij het Studiepunt een afspraak maken met de studieadviseur, de stagecoördinator en coördinator buitenland, diploma's en cijferlijsten laten waarmerken en verzoeken tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen indienen. Neem contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Studentenservice

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Studentendecaan

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een handicap, (chronische) ziekte, bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch (of in persoon) een afspraak maken.

Studentenpsycholoog

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Skills Lab

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

Career officer

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Studieloopbaanadviseur

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.