Faculteit Geesteswetenschappen
Hoogleraren in toga lopen door de gang van het voormalig klooster van de Domkerk.

De faculteit Geesteswetenschappen is de grootste faculteit van de Universiteit Utrecht met 21 bachelor- en 31 masteropleidingen (plus 7 educatieve masters). Al deze opleidingen hebben specialisaties en verdiepingspakketten waar 675 fte medewerkers (van onderzoeken tot ondersteunende taken) werken voor 5858 studenten in 18 (monumentale) panden met een vaak lange geschiedenis. Al deze spelers zijn verdeeld over 4 kennisdomeinen:

Doordat er zo veel componenten zijn binnen de faculteit kan het ingewikkeld worden. Elke opleiding hoort namelijk bij een van deze departementen, met elk een eigen bestuur. Zo zijn er opleidingscoördinatoren (kijk bij contact voor de coördinator van jouw opleiding) en 136 professoren die werken met het departementsbestuur. Die werken weer met het Faculteitsbestuur, die werken met het Universiteitsbestuur.

Als je als student wil meepraten over zaken die door een van deze besturen worden besproken kun je in de Universiteits- of Faculteitsraad gaan, of bij de opleidingscommissie van je opleiding gaan.

Heb je een vraag, maar weet je niet zeker bij wie je moet zijn? Kijk dan hier.

Als je problemen hebt met ongewenst gedrag vragen we je contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen van de UU. Met klachten over de manier waarop de UU zich tegenover jou heeft gedragen kun je terecht bij drs. Andrea van der Weiden, de klachtencoördinator van Geesteswetenschappen.