Goedkeuring en vrijstelling

Afwijken standaard studieprogramma

Iedere bacheloropleiding heeft een standaard studieprogramma dat is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Als je hiervan wilt afwijken, moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van jouw opleiding.

Het indienen van een verzoek doe je met behulp van onderstaand digitaal formulier. Alleen als het formulier echt ontoereikend is, kun je een e-mail sturen naar het Studiepunt.

 

Wil je afwijken van je standaard programma? Vraag dan goedkeuring of vrijstelling aan bij de examencommissie via Osiris Student. Op deze pagina lees je hoe het precies werkt en wat het verschil is tussen goedkeuring en vrijstelling. 

Goedkeuring

Goedkeuring vraag je aan als je tijdens je studie cursussen wilt volgen die niet bij je standaard studieprogramma horen. 

Vrijstelling

Vrijstelling vraag je aan als je eerder een opleiding hebt gevolgd buiten de Universiteit Utrecht of als je relevante werkervaring hebt opgedaan. In sommige gevallen kun je vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van je studieprogramma.

Ik twijfel tussen goedkeuring en vrijstelling

Kies dan voor 'Goedkeuring' en vul zoveel mogelijk in via het open commentaar-veld. Stuur je verzoek dus niet per mail.

Wanneer krijg ik antwoord?

De examencommissie beslist binnen een termijn van 6 weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop je complete aanvraag is binnengekomen. Tijdens de zomerperiode in juli en augustus kan het wat langer duren. Je krijgt het besluit per mail en kunt het zien in Osiris Student.

Vragen?

Met vragen over het indienen van je verzoek of over het besluit van de examencommissie kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Niet eens met het besluit?

Als je het niet eens bent met het besluit kun je, binnen zes weken na verzending, digitaal beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht.