Luistertaal

Luistertaal wordt ingezet om de toegankelijkheid tot cursussen van de opleidingen Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans te vergroten. Meer dan tachtig cursussen van het departement Talen, literatuur en communicatie staan open voor deelname van luistertaalstudenten. 

Luistertaal. Illustratie: emdé

Luistertaal is een vorm van meertalige communicatie waarbij beide sprekers een andere taal gebruiken, maar voldoende receptieve vaardigheid in de taal van de ander hebben om elkaar goed te kunnen verstaan: zij hoeven de taal van de ander dus niet te kunnen spreken. Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van luistertaal in een cursus is dat je over genoeg receptieve kennis van de instructietaal van de cursus bezit. Als je meer over luistertaal wilt weten kun je terecht op http://www.luistertaal.nl/.

Onderaan deze pagina kun je testen hoe het staat met jouw luistervaardigheid van de voertaal van de deelnemende cursussen. Het bekijken van de filmfragmenten en beantwoorden van de vragen die je daarbij gesteld worden, geeft je een idee of je voldoende begrijpt van de taal om aan een luistertaalcursus deel te kunnen nemen. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, moet je contact opnemen met de cursuscoördinator van de betreffende cursus. De docent bekijkt dan of er plaats is in de cursus en checkt ook je luister- en leesvaardigheid. 

Luistertaal. Illustrator emdé