GOEDKEURING

Wil je tijdens je studie cursussen volgen die niet bij je standaard studieprogramma horen? Vraag dan goedkeuring aan de examencommissie om ze toch mee te laten tellen. Dit geldt zowel voor cursussen binnen de Universiteit Utrecht als daarbuiten. Je standaard studieprogramma staat in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding (zie linkermenu).

VRIJSTELLING

Heb je al eerder een opleiding gevolgd aan een andere universiteit? Of heb je relevante werkervaring? Dan kun je in sommige gevallen vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van je studieprogramma.

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

VERZOEK INDIENEN

Gebruik Osiris Student om een verzoek Goedkeuring of Vrijstelling in te dienen.Via het tabblad Zaken linksbovenin kun je een verzoek (Zaak) starten. Klik vervolgens op Mijn zaken (zie de afbeelding). Er opent dan een nieuw venster. Zorg dus dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.

De benodigde bijlagen kun je in Mijn zaken uploaden. Eventuele papieren bijlagen lever je in bij het Studiepunt Geesteswetenschappen. Vermeld op alle bijlagen je studentnummer.

WANNEER KRIJG JE ANTWOORD?

De examencommissie beslist binnen een termijn van zes weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop je complete aanvraag is binnengekomen. Tijdens de zomerperiode in juli en augustus kan deze termijn overschreden worden. Je ontvangt het besluit per mail en kunt het zien in Osiris.

VRAGEN?

Met vragen over het indienen van je verzoek of over het besluit van de examencommissie kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

NIET EENS MET HET BESLUIT?

Als je het niet eens bent met het besluit kun je, binnen zes weken na verzending, digitaal beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht.

Goedkeuring vraag je aan als je tijdens je studie cursussen wilt volgen die niet bij je standaard studieprogramma horen.

Goedkeuring van cursussen binnen de UU

Geef bij je verzoek aan om welke cursussen het gaat en binnen welk programmaonderdeel je ze wilt laten meetellen.

Goedkeuring van cursussen buiten de UU

Een aanvraag voor goedkeuring van cursussen buiten de Universiteit Utrecht bestaat uit twee stappen:

 • Vraag van tevoren goedkeuring voor de cursussen die je wilt gaan volgen.
  • Bij je verzoek (in Osiris > Zaak) moet je een cursusbeschrijving uploaden waarin ook de toetsing beschreven is. De examencommissie bepaalt het niveau van de cursussen en controleert of ze niet te veel overlappen met andere onderdelen binnen je studieprogramma.
 • Na het afronden van de cursussen lever je het transcript met resultaten in om zo de behaalde resultaten te laten registreren in Osiris. 
  • Transcripts kunnen vanwege het coronavirus enkel digitaal worden aangeleverd. Zorg dat de instelling waar je de vakken hebt gevolgd het transcript mailt naar Examensecretariaat.GW@uu.nl.

Heb je onverhoopt andere cursussen gevolgd dan je in eerste instantie hebt aangevraagd dan moet je nogmaals in Osiris > Zaak een verzoek doen voor goedkeuring.

Bij het omrekenen van resultaten uit het buitenland maakt de examencommissie gebruik van deze omrekentabel en van de informatie op het transcript van de buitenlandse universiteit.

Let op: met ingang van collegejaar 2019-2020 worden de buitenlandse grades niet meer omgerekend naar een Nederlands cijfer (1-10), maar omgezet naar de alfanumerieke resultaten V/ONV.

Vrijstelling vraag je aan als al eerder een opleiding hebt gevolgd of relevante werkervaring hebt opgedaan.

Op basis van een vorige opleiding

Lever bij je verzoek tot vrijstelling een gewaarmerkt overzicht van behaalde resultaten in. Het Studiepunt Geesteswetenschappen kan een kopie van je documenten voor je waarmerken op vertoon van de originele exemplaren. Scans of gewone kopieën volstaan niet.

Op basis van werkervaring

Vraag je vrijstelling aan op grond van werkervaring, lever dan bij het verzoek een kopie van de arbeidsovereenkomst en een beschrijving van de relevante werkervaring in.

 • Daniël Janssen (voorzitter)
 • Harald Hendrix
 • Annemarie Kalis
 • David Pascoe
 • Remco Raben
 • Stephan Werning

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Noor Blaauw.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS  UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl