Uploaden scriptie of eindwerkstuk in archief

Scriptie uploaden in het scriptiearchief van de UU

Als je scriptie helemaal af, is goedgekeurd en beoordeeld, krijg je een mail met het verzoek de definitieve versie te uploaden in het scriptieachrief van de UU. Dit is verplicht. Nog geen mail gehad? Soms duurt het even voordat Osiris alles verwerkt heeft.

  • Ga naar Osiris Student
  • Kies Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak
  • Archiveer je scriptie

Je scriptie blijft 7 jaar in OSIRIS bewaard.

Masterstudent? Publiceer je scriptie

Ben je masterstudent? Dan publiceer je je scriptie zodat deze vindbaar is via Google/WorldCat. Je publiceert je scriptie door het betreffende vinkje aan te kruisen. Bachelorscripties worden niet gepubliceerd.

Scriptie niet openbaar maken

Je kunt er ook voor kiezen om je scriptie niet openbaar te maken, bijvoorbeeld omdat je nog verder onderzoek gaat doen. In dat geval kun je een embargodatum instellen. Je kunt daarmee je scriptie tot een bepaalde datum laten afschermen. Wil je later alsnog je scriptie publiceren; neem dan contact op met het Studiepunt.

Waar moet je op letten bij het uploaden?

  • Upload de definitieve versie, dus zonder commentaren en/of markeringen.
  • Wees terughoudend met het opnemen van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer).
  • Je bent zelf aansprakelijk voor eventuele inbreuk op het auteursrecht.

Meer informatie of vragen?