Gelijkheid, diversiteit en inclusie (EDI)

Bij de faculteit Geesteswetenschappen willen wij dat iedereen zich thuis voelt. Iedereen heeft gelijke rechten en iedereen dient gelijke kansen te krijgen. We geloven dat Equality, Diversity en Inclusion (EDI) van medewerkers en studenten het academisch debat verrijkt en dat het inzichten biedt die leiden tot meer begrip in de samenleving.

1ste dimensie gelijkheid, gevisualiseerd door een weegschaalGelijkheid: gelijke kansen voor iedereen en het tegengaan van discriminatie

2de dimensie diversiteit, gevisualiseerd door een vingerafdrukDiversiteit: het erkennen, respecteren en waarderen van verschillen tussen mensen.

3de dimensie inclusie, gevisualiseerd door een verbindingstekenInclusie: universitaire gemeenschap waar iedereen zich thuisvoelt en gewaardeerd wordt

EDI GERELATEERDE VRAGEN

EDI voor jou

Werkgroep EDI GW

Binnen de faculteit is een werkgroep Equality, Diversity & Inclusion (EDI) GW opgericht. Deze bestaat uit zowel medewerkers als studenten. 
De komende tijd werken wij aan verschillende thema's. Wil je je actief inzetten voor Equality, Diversity & Inclusion? Neem contact met ons op via edi.gw@uu.nl en deel je ideeën. 

Deze pagina is in ontwikkeling. Heb je ideeën of mis je informatie? Neem dan contact op met de werkgroep EDI GW via: edi.gw@uu.nl