Departementsassessor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Michelle Moonen

Michelle Moonen is assessor van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Wil je wat kwijt over de kwaliteit van je onderwijs of de organisatie ervan? Dan kun je contact opnemen met Michelle. Benieuwd welke studies onder dit departement vallen? Kijk op deze website voor meer informatie!

Wat doet een departementsassessor?

De faculteit Geesteswetenschappen heeft vier departementen, waarbij in elk departementsbestuur een departementsassessor als student-lid plaatsvindt. De assessor geeft het bestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenperspectief en is de link tussen de studenten van het departement en het bestuur. De assessor houdt contact met bijvoorbeeld de opleidingscommissies en de andere departementsassessoren om input uit te wisselen, en vormen weer de brug naar het faculteitsbestuur en de studentassessor van de faculteit Geesteswetenschappen.