Goedkeuring en vrijstelling

Wil je afwijken van je standaard programma?

Vraag dan goedkeuring of vrijstelling aan bij de Examencommissie via Osiris Student. Op deze pagina lees je hoe het precies werkt en wat het verschil is tussen goedkeuring en vrijstelling. 

Wanneer krijg je antwoord?

De examencommissie beslist binnen een termijn van 6 weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop je complete aanvraag is binnengekomen. Tijdens de zomerperiode in juli en augustus kan het wat langer duren. Je krijgt het besluit per mail en kunt het zien in Osiris Student.

Vragen?

Met vragen over het indienen van je verzoek of over het besluit van de examencommissie kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Niet eens met het besluit?

Als je het niet eens bent met het besluit kun je, binnen zes weken na verzending, digitaal beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht.