Honours onderwijs is academische verdieping, interdisciplinaire verbreding en verbinding met de maatschappij

Bij het Humanities Honours Programme (HHP) krijg je uitdagend, kleinschalig onderwijs. Je kunt je verdiepen op het gebied van je eigen bachelor of juist de verbreding opzoeken samen met studenten uit andere opleidingen bij Geesteswetenschappen.

Meer weten? 

Heb je interesse in ons honoursprogramma, kom dan naar een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. Deze zijn op maandag 15 maart en dinsdag 23 maart 2021 van 17.15 tot 19.00 uur.

Aanmelden

Voldoe je aan de criteria en wil je meedoen? Meld je dan aan via humanitieshonours@uu.nl en stuur de gevraagde documenten mee (CV, motivatiebrief van max 750 woorden, representatief werkstuk en een Osiris-uitdraai van je cijferlijst). De deadline voor aanmelden is 1 mei 2021. Zorg dat je in de maand mei beschikbaar bent voor een gesprek met de selectiecommissie.

Nieuwsbrief

Eén keer per maand verschijnt er een nieuwsbrief. Abonneren kan via humanitieshonours@uu.nl. Daarnaast is er ook een blog onder redactie van honoursstudenten.

In maart ontvangen studenten die in aanmerking komen voor het honoursprogramma een persoonlijke uitnodiging voor de HHP-voorlichtingsbijeenkomsten. Heb je geen mail gehad, maar voldoe je wel aan de criteria? Meld je dan aan voor de voorlichting via humanitieshonours@uu.nl

Criteria voor deelname aan het Honoursprogramma:

 • Je hebt goede academische kwalificaties (dit blijkt uit je studieresultaten en je studie-inzet)
 • Je hebt brede academische belangstelling (dit blijkt uit de boeken en/of kranten die je leest, de films die je bezoekt, verslagen die je schrijft, etc.)
 • Je toont eigen initiatief en creativiteit in het verdiepen en verbreden van academisch inzicht en vaardigheden.
 • Je bent bereid om over de grenzen van jouw vakgebied te kijken
 • Je werkt graag mee aan het uitbouwen van (de community van) het HHP en het organiseren van gezamenlijke activiteiten 

Aanmelden vóór 1 mei 2021

Heb je interesse en voldoe je aan de criteria? Stuur dan een mail naar humanitieshonours@uu.nl met de volgende documenten:

 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief van max 750 woorden
 • Representatief werkstuk (bijvoorbeeld een paper dat je in het kader van een eerstejaarscursus geschreven hebt)
 • Osiris-uitdraai van je cijferlijst

Zorg dat je aanmelding tijdig binnen is bij de selectiecommissie vóór de deadline van 1 mei 2021. Zorg dat je in de maand mei beschikbaar bent voor een gesprek met de selectiecommissie.

Programma

Het Humanities Honours Programma start in het 2e studiejaar en bestaat in totaal uit 45 studiepunten (EC). Deze punten komen deels boven op je reguliere programma. Als honoursstudent studeer je af met (minimaal) 195 EC in plaats van 180 EC. Het Humanities Honours is een meertalig programma. Voor studenten die het Nederlands niet voldoende beheersen, is er een Engelstalige route mogelijk. Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met humanitieshonours@uu.nl.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Jaar 2:

Jaar 3:

Je wordt automatisch ingeschreven voor de Honourscursussen. Om ingeschreven te worden voor het portfolio en het eindwerkstuk, kun je contact opnemen met humanitieshonours@uu.nl.

Studieresultaten eind 2e jaar

Aan het eind van het tweede jaar vindt een evaluatie plaats, op basis van je studieresultaten in het honoursprogramma en je voortgang in reguliere studieonderdelen. Je kunt je deelname aan het Humanities Honours Programme tussentijds beëindigen. Bespreek je voornemen met je domeincoördinator en meld je bijtijds af bij humanitieshonours@uu.nl.

> Aanvullende eisen Honours Thesis

Het Humanities Honours programma sluit je af met de Honours Thesis (15 EC): een eindwerkstuk met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aanvullende eisen. 

Op basis van de voortgang in het Honourstraject word je door het programma ingeschreven op de Honours Thesis code. Sta je nog niet ingeschreven voor het eindwerkstuk, stuur dan een mail naar humanitieshonours@uu.nl. Voor de toewijzing van een begeleider en eventuele indeling in werkgroepen is het belangrijk dat je je in Osiris ook inschrijft op de reguliere eindwerkstukcode van de opleiding (bij voorkeur de 15EC-variant).

Neem contact op met de Honourscoördinator van je departement om aanvullend advies te krijgen over wie je kan begeleiden voor de Honourspecifieke aspecten van je scriptie. Hij of zij kan ook de aanvullende eisen voor een Honoursthesis voor je toelichten als je daarover nog vragen hebt.

Zorg ervoor dat je scriptiebegeleider op de hoogte is van de aanvullende eisen voor de Honoursthesis.

Enkele keren per jaar wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor deelnemers van het Humanities Honours Programme die aan hun thesis werken. Je moet 1x hieraan deelnemen. Aan het einde van het collegejaar presenteer je je bevindingen in een afsluitende bijeenkomst op locatie, die door de scribenten zelf wordt georganiseerd.

Data bijeenkomsten

Het aantal studenten per bijeenkomst is beperkt, dus meld je op tijd aan via humanitieshonours@uu.nl

 • dinsdag 29 september 2020 17:30 -19.00 uur (locatie/link Teams wordt na aanmelding bekend gemaakt)
 • dinsdag 6 oktober 2020 17:30 -19.00 uur (locatie/link Teams wordt na aanmelding bekend gemaakt)
 • woensdag 18 november 2020 17:30 -19.00 uur (locatie/link Teams wordt na aanmelding bekend gemaakt)
 • woensdag 25 november 2020 17:30 -19.00 uur (locatie/link Teams wordt na aanmelding bekend gemaakt)

Laat via humanitieshonours@uu.nl weten bij welk seminar je aanwezig bent. Je ontvangt dan van tevoren meer informatie over de gang van zaken.

> Aanwijzingen voor de invulling van je portfolio

Je houdt vanaf de start van het Honoursprogramma een portfolio bij dat je aan het eind van elk jaar inlevert bij je Honourscoördinator. Hierin doe je verslag van bijdragen aan ten minste twee activiteiten (extracurriculair, één per Honoursjaar) en reflecteer je op het eigen leerproces. Je Honourscoördinator maakt een afspraak met je om het portfolio te bespreken.

Organisatie Honoursactiviteit

Ben je van plan een Honoursactiviteit op te zetten, dan kan de studievereniging je daar bij op weg helpen. Voor het indienen van een begroting maak je gebruik van dit formulier.

Er zijn ook andere vormen van extra uitdaging, bijvoorbeeld het Descartes College of het volgen van van een tweede minor. Kijk hier voor alle mogelijkheden. 

Contact

Wil je meer weten over het Humanities Honours Programme, of heb je vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen via humanitieshonours@uu.nl

Honourscoördinatoren per domein:

Studievereniging Eureka:

Wil je eens meedoen in een college, een honoursseminar of plenaire sessie, meedenken in een Honoursproject? Geef je dan op bij de studievereniging SV Eureka:

Humanities Honours Programme