Honours onderwijs is academische verdieping, interdisciplinaire verbreding en verbinding met de maatschappij

Bij het Humanities Honours Programme (HHP) krijg je uitdagend, kleinschalig onderwijs. Je kunt je verdiepen op het gebied van je eigen bachelor, maar je kunt ook de verbreding opzoeken samen met studenten uit andere opleidingen bij Geesteswetenschappen.

Meer weten over het HHP?

Heb je interesse in ons honoursprogramma, kom dan naar een van onze voorlichtingsbijeenkomsten:

 • maandag 11 maart 2019
 • dinsdag 19 maart 2019

Nieuwsbrief

Eén keer per maand verschijnt er een nieuwsbrief. Inschrijven kan via humanitieshonours@uu.nl. Daarnaast is er ook een blog onder redactie van onze eigen honoursstudenten.

Aanmelding

Voldoe je aan de criteria en wil je meedoen, meld je dan aan via humanitieshonours@uu.nl en stuur de gevraagde documenten mee (CV, motivatiebrief van max 750 woorden, representatief werkstuk en een Osiris-uitdraai van je cijferlijst)

De deadline voor aanmelden is 1 mei 2019. Zorg dat je in de maand mei beschikbaar bent voor een gesprek met de selectiecommissie.

In februari/maart ontvangen studenten die volgens ons in aanmerking komen voor het honoursprogramma een persoonlijke uitnodiging voor de HHP-voorlichtingsbijeenkomsten. Heb je geen mail gehad, maar voldoe je wel aan de criteria? Stuur dan een mail naar humanitieshonours@uu.nl met de gevraagde documenten.

 • Je hebt goede academische kwalificaties (dit blijkt uit je studieresultaten en je studie-inzet)
 • Je hebt brede academische belangstelling (dit blijkt uit de boeken en/of kranten die je leest, de films die je bezoekt, verslagen die je schrijft, etc.)
 • Je toont eigen initiatief en creativiteit in het verdiepen en verbreden van academisch inzicht en vaardigheden.
 • Je bent bereid om over de grenzen van jouw vakgebied te kijken
 • Je werkt graag mee aan het uitbouwen van (de community van) het HHP en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. 

Aanmelden

Lever het volgende aan via humanitieshonours@uu.nl:

 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief van max 750 woorden
 • Representatief werkstuk (bijvoorbeeld een paper dat je in het kader van een eerstejaarscursus geschreven hebt)
 • Osiris-uitdraai van je cijferlijst

Zorg dat je aanmelding tijdig binnen is bij de selectiecommissie vóór de deadline van 1 mei 2019.

Houd er rekening mee dat je in de maand mei beschikbaar moet zijn voor een gesprek met de selectiecommissie.

Programma

Het Humanities Honours Programma start in het 2e studiejaar en bestaat in totaal uit 45 studiepunten (EC). Deze punten komen deels boven op je reguliere programma. Als honoursstudent studeer je af met (minimaal) 195 EC in plaats van 180 EC.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Jaar 2:

Jaar 3:

Aan het eind van het tweede jaar vindt een evaluatie plaats, op basis van je studieresultaten in het honoursprogramma en je voortgang in reguliere studieonderdelen. Je kunt je deelname aan het Humanities Honours Programme tussentijds beëindigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor je bacheloropleiding.

Je wordt automatisch ingeschreven voor de honourscursussen. Om ingeschreven te worden voor het portfolio en het eindwerkstuk, kun je contact met op ons opnemen. Mocht er iets niet kloppen of heb je vragen, neem dan contact op via humanitieshonours@uu.nl.

Als je ingeschreven wilt worden voor het eindwerkstuk, stuur dan een mailtje naar humanitieshonours@uu.nl. Zorg ook dat je scriptiebegeleider van je eigen opleiding weet dat je een Honourscriptie schrijft (alleen al qua omvang is dit van belang; het gaat immers om 15 EC, wat ook belangrijk is om mee te nemen in je planning).

Zorg dat je scriptiebegeleider weet wat de aanvullende eisen zijn voor voor de Honoursthesis. Als het voor je begeleiding belangrijk is dat je óók ingeschreven bent voor de reguliere thesis van je eigen opleiding, omdat je bijvoorbeeld bijeenkomsten in werkgroepen hebt, zorg er dan zelf voor dat je je inschrijft voor de reguliere thesis via Osiris tijdens de inschrijfperiode.

Neem contact op met de Honourscoördinator van je departement om eventueel nog aanvullend advies te krijgen over wie je kan begeleiden voor de Honourspecifieke aspecten van je scriptie. Hij of zij kan ook de aanvullende eisen voor een Honoursthesis voor je toelichten als je daarover nog vragen hebt.

3x per jaar wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor deelnemers van het Humanities Honours Programme die aan hun thesis werken. Je moet 1x hieraan deelnemen. Aan het einde van het collegejaar presenteer je je bevindingen in een afsluitende bijeenkomst op locatie, die door de scribenten zelf wordt georganiseerd.

De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data, van 17:15 tot 18:30 uur:

 • dinsdag 12 november 2019
 • dinsdag 10 december 2019
 • dinsdag 21 januari 2020

Locatie: Drift 23, zaal 0.12

Laat via humanitieshonours@uu.nl weten bij welk seminar je aanwezig bent. Je ontvangt dan van tevoren meer informatie over de gang van zaken.

> Aanwijzingen voor de invulling van je portfolio

Je houdt vanaf de start van het Honoursprogramma een portfolio bij dat je aan het eind van elk jaar inlevert bij je honourscoördinator. Hierin doe je verslag van bijdragen aan ten minste twee activiteiten (extracurriculair, één per honoursjaar) en reflecteer je op het eigen leerproces. Je honourscoördinator maakt een afspraak met je om het portfolio te bespreken.

Organisatie Honoursactiviteit

Ben je van plan een Honoursactiviteit op te zetten, dan willen we je daar graag bij op weg helpen. In dit document vind je tips en handige adressen. Voor het indienen van een begroting maak je gebruik van dit formulier.

Honourscoördinatoren per domein

Er zijn ook andere vormen van extra uitdaging, bijvoorbeeld het Descartes College of het volgen van van een tweede minor. Kijk hier voor alle mogelijkheden. 

Contact

Wil je meer weten over het Humanities Honours Programme, of heb je vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen:

Honourscoördinatoren per domein

Studievereniging Eureka

Wil je eens meedoen in een college, een honoursseminar of plenaire sessie, meedenken in een honoursproject? Geef je dan op bij de studievereniging, SV Eureka: eureka.sv@gmail.com

Humanities Honours Programme