Het is mogelijk om één of een aantal bachelor- of mastercursussen aan de faculteit Geesteswetenschappen te volgen als bijvak, terwijl je studeert aan de Universiteit Utrecht of een andere onderwijsinstelling.

Cursusaanbod

Je kunt in de universitaire Onderwijscatalogus zoeken naar cursussen. Hierin vind je onder andere cursusbeschrijvingen, cursusroosters, en of je de betreffende cursus als bijvakker kunt volgen. Bij de verschillende opleidingen van Geesteswetenschappen, onder Studieprogramma > Cursusaanbod, vind je het cursusaanbod per opleiding. Onder Cursusaanbod Geesteswetenschappen vind je het totale facultaire cursusaanbod. Als je bijvakken volgt in het kader van een minor, lees dan de informatie bij die minor.

Roosters

Bekijk de academische jaarkalender van Geesteswetenschappen voor informatie over de indeling van het studiejaar in semesters en blokken. Lees ook meer over de roostering van cursussen en tentamens met behulp van het timeslotmodel.  

Inschrijven

Je moet je inschrijven voor elke cursus die je wilt volgen. Eventuele ingangseisen voor een cursus vind je in de beschrijving. Hoe je je kunt inschrijven voor een cursus, hangt af of je student van de Universiteit Utrecht bent of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht schrijven zich in voor cursussen tijdens de inschrijfperiodes van de faculteit Geesteswetenschappen.

Bachelorcursussen

Voor bachelorcursussen schrijf je je in met behulp van OSIRIS. Wil je een minor volgen? Dan schrijf je je in voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. 

Mastercursussen

Wil je je inschrijven voor mastercursussen en ben je student aan de Universiteit Utrecht, maar aan een andere faculteit dan Geesteswetenschappen, dan heb je hiervoor schriftelijk toestemming nodig van de cursuscoördinator. Stuur een mail naar het Studiepunt Geesteswetenschappen waarin je aangeeft om welke cursus het gaat, en zorg dat je de schriftelijke toestemming als bijlage meestuurt.

Cursussen met plaatsing

Bij cursussen met een beperkte capaciteit kan de opleiding overgaan tot het instellen van een plaatsingscommissie. De plaatsing geschiedt dan op basis van loting of op inhoudelijke gronden. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich in tijdens de inschrijfperiodes van de faculteit Geesteswetenschappen met een inschrijfformulier.

Bachelorcursussen

Voor bachelorcursussen (of een minor) schrijf je je in met behulp van dit inschrijfformulier. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. De documenten kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen

mastercursussen

Inschrijven voor mastercursussen kan met dit inschrijfformulier. Hiervoor heb je toestemming nodig van de cursuscoördinator. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. De documenten kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

CURSUSSEN MET PLAATSING

Bij cursussen met een beperkte capaciteit kan de opleiding overgaan tot het instellen van een plaatsingscommissie. De plaatsing geschiedt dan op basis van loting of op inhoudelijke gronden. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Als je niet ingeschreven bent als student aan een universiteit of een hoge school, dan kun je cursussen die aangeboden worden via contractonderwijs volgen. Je betaalt dan een vast tarief per cursus. 

Meer Weten?

Voor vragen of meer informatie, kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.