Je kunt één of meerdere bachelor- of mastercursussen aan de faculteit Geesteswetenschappen volgen als bijvak, terwijl je studeert aan de Universiteit Utrecht of een andere onderwijsinstelling.

Cursusaanbod

Je kunt in de universitaire Onderwijscatalogus zoeken naar cursussen. Hierin staan cursusbeschrijvingen en cursusroosters. Let goed op of je de betreffende cursus als bijvakker kunt volgen. Bij de verschillende opleidingen van Geesteswetenschappen, staat onder Studieprogramma het cursusaanbod per opleiding. Je kunt ook in de Cursusplanner kijken bij de verschillende opleidingen onder Geesteswetenschappen. Als je bijvakken volgt in het kader van een minor, lees dan de informatie bij die minor.

Roosters

Bekijk de academische jaarkalender van Geesteswetenschappen voor informatie over de indeling van het studiejaar in semesters en blokken. Lees ook meer over de roostering van cursussen en tentamens met behulp van het timeslotmodel.  

Inschrijven

Je moet je inschrijven voor elke cursus die je wilt volgen. Eventuele ingangseisen voor een cursus vind je in de beschrijving. Hoe je je kunt inschrijven voor een cursus, hangt af of je student van de Universiteit Utrecht bent of niet.

Meer Weten?

Voor vragen of meer informatie, kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studenten van de Universiteit Utrecht schrijven zich in voor cursussen tijdens de inschrijfperiodes van de faculteit Geesteswetenschappen.

Bachelorcursussen

Voor bachelorcursussen schrijf je je in via OSIRIS. Wil je een minor volgen? Dan schrijf je je in voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. 

Mastercursussen

Wil je je inschrijven voor mastercursussen en studeer je aan de UU bij een andere faculteit dan Geesteswetenschappen, dan heb je schriftelijk toestemming nodig van de cursuscoördinator. Stuur een e-mail naar het Studiepunt Geesteswetenschappen waarin je aangeeft om welke cursus het gaat, en stuur de schriftelijke toestemming als bijlage mee.

Cursussen met voorrangsregels

Omdat er voor veel cursussen maar beperkt plaats is, gelden er voor deze cursussen voorrangsregels. Voor bepaalde groepen studenten is een plaats gegarandeerd mits zij zich op tijd inschrijven. Als er nog plaatsen over zijn, wordt er geloot onder de overige studenten die geïnteresseerd zijn. Voor cursussen met voorrangsregels kun je je alleen in de eerste twee weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via een inschrijfformulier in tijdens de inschrijfperiodes van de faculteit Geesteswetenschappen.

Bachelorcursussen

  • Download het inschrijfformulier en vul hier de cursussen in die je wilt gaan volgen.
  • Stuur het inschrijfformulier samen met een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling op naar studiepunt.gw@uu.nl
  • Wil je een minor volgen? Dan laat je je inschrijven voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. Let daarbij goed op de inschrijfperiodes van de cursussen. 

Mastercursussen

  • Download het inschrijfformulier en vul de cursussen in die je wilt gaan volgen. Hiervoor heb je toestemming nodig van de cursuscoördinator.
  • Stuur het inschrijfformulier samen met de toestemming van de cursuscoördinator en een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling naar op naar studiepunt.gw@uu.nl

Cursussen met voorrangsregels

Omdat er voor veel cursussen maar beperkt plaats is, gelden er voor deze cursussen voorrangsregels. Voor bepaalde groepen studenten is een plaats gegarandeerd mits zij zich op tijd inschrijven. Als er nog plaatsen over zijn, wordt er geloot onder de overige studenten die geïnteresseerd zijn. Voor cursussen met voorrangsregels kun je je alleen in de eerste twee weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Als je niet ingeschreven bent als student aan een universiteit of een hoge school, dan kun je cursussen volgen die aangeboden worden via contractonderwijs. Je betaalt dan een vast tarief per cursus.