Studieadviseur

Spreekuren

Telefonisch spreekuur (030 - 253 19 59) 

 • Maandag t/m vrijdag van 10-11 uur

Inloopspreekuur

 • Maandag t/m vrijdag van 11-12 (Janskerkhof 13, wachtruimte bij kamer 0.15)

Het inloopspreekuur is bedoeld voor korte (niet opleidingsspecifieke) gesprekken.

Spreekuur op afspraak

Als je een uitgebreider gesprek wilt voeren kun je via het Studiepunt Geesteswetenschappen een afspraak maken van max. 30 minuten. Neem dan een uitdraai van je studievoortgangoverzicht of dossieroverzicht uit OSIRIS en een studieplanning mee.

Wanneer ga je naar je studieadviseur?

Als je denkt studievertraging op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. Voor gesprekken over jou en je studie ga je in eerste instantie naar je tutor. Met ingewikkelde vragen of (persoonlijke) problemen, over je studiekeuzes, -planning en -voortgang, kun je terecht bij je studieadviseur. Die biedt begeleiding en advies bij:

 • exameneisen/invulling studieprogramma
 • ingewikkelde studieplanningen
 • bindend studieadvies
 • afstudeerprocedures
 • vrijstellingen voor cursussen
 • cursussen volgen aan een andere universiteit (binnen of buiten Nederland)
 • studeren met een handicap of functiebeperking
 • studieproblemen (zoals gebrek aan studiemotivatie, conflicten met docenten of andere UU medewerkers of andere persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang belemmeren)
 • studievertraging door bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld ziekte)