Uitstel van afstuderen

Je kunt uitstel van afstuderen aanvragen via een formulier: https://forms.hum.uu.nl/uitstel-afstuderen/. Vul dit formulier in maximaal 14 dagen nadat je van het Examensecretariaat een mail hebt gekregen dat je bent afgestudeerd. 

Wanneer kun je uitstel aanvragen?

Je kunt in de volgende gevallen uitstel van afstuderen aanvragen:

  • voor het vervullen van een bestuursfunctie waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is
  • als je onderdelen in het buitenland gaat volgen
  • voor stages
  • voor het volgen van onderdelen die verplicht zijn om te worden toegelaten tot een master (geldt alleen voor bachelorstudenten)

Collegegeldvrij besturen

De UU kent een regeling waarbij je een jaar collegeldvrij kunt besturen. Kom je hiervoor in aanmerking en wil je voor dit bestuursjaar uitstel van afstuderen aanvragen? Hou er dan rekening mee dat je pas na afloop van het bestuursjaar, dus in september van het jaar daarop, kunt afstuderen. Maak via Studentenservice een afspraak met een van de studentendecanen om je te laten adviseren.