Studentvertegenwoordiging

Binnen de universiteit zijn er allerlei soorten plekken waar je kunt meedenken over het onderwijs en andere studentzaken. Studenten zorgen op allerlei verschillende niveaus dat het studentenperspectief vertegenwoordigd wordt.

De studentenvertegenwoordigers houden zich bezig met de volgende zaken:

  • Opleidingscommissie (OC): de kwaliteit van het onderwijs in je opleiding.
  • Faculteitsraad (FR): het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het faculteitsbestuur). 
  • De Board van onderwijsdirecteuren: onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. 
  • De Universiteitsraad: UU-beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het CvB). 
  • Studentassessor Geesteswetenschappen: het ontwikkelen van nieuw facultair beleid met het faculteitsbestuur.
  • Studentassessor College van Bestuur: het ontwikkelen van nieuw universitair beleid met het College van Bestuur.
  • Departementsassessor: het adviseren van het departementsbestuur en contact onderhouden met de OC's.

Praat je graag mee?

Meld je dan aan voor deze functies. Je leert meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Meer informatie en mogelijkheden voor bestuursbeurzen voor studenten die lid zijn van een (mede)zeggenschapsorgaan vind je hier.

Bestuurlijk actief worden binnen een studentenorganisatie?

Kijk eens op de website van Bestuurlijk Actief Utrecht. Hier vind je alle informatie die relevant is voor het besturen van je studentenorganisatie. Dit gaat bijvoorbeeld over bestuursbeurzen voor studentbestuurders, ondersteuning voor studieverenigingen en het Beleids- en Toetsingskader.