Studentvertegenwoordiging

Binnen de UU zijn er allerlei soorten plekken waar je kunt meedenken over het onderwijs:

  • Opleidingscommissie (OC): de kwaliteit van het onderwijs in je opleiding.
  • Faculteitsraad (FR): het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het faculteitsbestuur). 
  • De Board van onderwijsdirecteuren: onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. 
  • De Universiteitsraad: UU-beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het college van bestuur van de UU). 
  • Studentassessor: nieuw beleid (met het faculteitsbestuur als facultaire assessor en het College van Bestuur als universitaire assessor).
  • Departementsassessor: controleert in een departement de OC’s en de kwaliteit van het onderwijs en adviseert het bestuur vanuit een studentenperspectief.

Praat je graag mee?

Meld je dan aan voor een van deze functies. Je leert meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie.

Meer informatie