Je studieadviseurs zijn Evelien Hazewinkel en Laurens Meindertsma: studieadviesgeschiedenis.GW@uu.nl.  Hieronder staan hun contactgegevens en spreekuurtijden.

Telefoonnummer: 030 253 6531
Adres
Drift 6
3512BS Utrecht
Telefoonnummer: 030 253 6353
Adres
Drift 6
3512BS Utrecht

De studieadviseurs zijn er o.a. als/voor

- Vertrouwenspersoon
- Vragen over programma
- Ziekte en bijzondere omstandigheden
- Regelingen en procedures
- Persoonlijk gesprek
- Klachten, bezwaar, beroep
- Verbeteren academische vaardigheden
- Intakegesprek handicap/chronische ziekte tbv voorzieningen
- Bewijs inleveren indien toets gemist door overmacht

Contact studieadviseur

030 - 253 6531 (Evelien Hazewinkel)
030 - 253 6353 (Laurens Meindertsma)
Drift 6, kamer 0.12
studieadvieskunstgeschiedenis.gw@uu.nl (o.v.v. opleiding en studentnummer)

Telefonisch spreekuur

 • maandag 10.00 - 11.00 uur (Laurens Meindertsma)
 • dinsdag 10.00 - 11.00 uur (Evelien Hazewinkel)
 • woensdag 10.00 - 11.00 uur (Evelien Hazewinkel)
 • donderdag 10.00 - 11.00 uur (Laurens Meindertsma)

Inloopspreekuur

 • maandag 11.00 - 12.00 uur (Laurens Meindertsma)
 • dinsdag 11.00 - 12.00 uur (Evelien Hazewinkel)
 • woensdag 11.00 - 12.00 uur (Evelien Hazewinkel)
 • donderdag 11.00 - 12.00 uur (Laurens Meindertsma)

Spreekuur op afspraak

Als je een uitgebreider gesprek wilt voeren kun je via het Studiepunt Geesteswetenschappen een afspraak maken van max. 30 minuten. Neem dan een uitdraai van je studievoortgangoverzicht of dossieroverzicht uit OSIRIS en een studieplanning mee.

E-mail

Persoonlijk contact heeft de voorkeur boven e-mail. Wanneer je toch een e-mail stuurt, vermeld dan in het onderwerp je opleiding en je studentnummer. Je krijgt binnen 4-5 werkdagen antwoord. 

Wanneer ga je naar wie?

 • specifieke of ingewikkelde vraag over je opleiding > spreekuur van de studieadviseur van je opleiding
 • algemene of dringende vraag > spreekuren van alle studieadviseurs
 • uitgebreid gesprek (max 30 minuten) > maak bij het Studiepunt een afspraak met je studieadviseur