Afmelden voor een toets

Kun je door ziekte of overmacht niet aan een toets deelnemen? Meld je dan voor het begin van de toets af via ons toetsafmeldformulier. Om je af te melden voor een college, neem je contact op met je docent. Houd er rekening mee dat je een aanwezigheidsplicht hebt van 80%.

  Wanneer mag je een toets herkansen?

  Je mag in de volgende gevallen een toets herkansen (repareren):

  • als je een onvoldoende hebt voor een verplichte deeltoets
   en
  • als je voor een cursus een eindcijfer hebt gehaald tussen de 4 en 5,5
   en
  • als je een verplichte deeltoets of eindtoets door ziekte of overmacht niet hebt kunnen maken en je je via ons toets afmeldformulier hebt afgemeld

  Dit geldt voor alle soorten toetsen, dus (deel)toetsen, presentaties, mondelinge examens, papers of andere vormen van toetsing.  

  Herkansingen bij ziekte en overmacht 

  1. Meld je voor het begin van de toets af via het toets afmeldformulier. Je krijgt automatisch een bevestiging. 
  2. Meld je per mail af bij je cursuscoördinator (bijvoorbeeld door de bevestiging van stap 1 door te sturen). Je mag vanwege je privacy de reden van je afwezigheid verwijderen.
  3. Heb je een bewijsstuk? Lever dit dan per mail in bij de studieadviseur, uiterlijk 5 dagen na je afmelding. Vermeld hierbij het volgende:
   • naam
   • opleiding
   • studentnummer
   • cursusnaam
   • cursuscode
  4. Dien zo snel mogelijk een verzoek voor een herkansing in bij de cursuscoördinator.

  De cursuscoördinator bepaalt de vorm, de inhoud en de datum van de toets.

  Als je verzoek voor een herkansing wordt afgewezen

  Word je verzoek om een aanvullende of vervangende toets afgewezen en je bent van mening dat je er wel recht op hebt, dan kun je je verzoek voorleggen aan de examencommissie. 

  Wat te doen als je corona hebt

  • College & ziek
   Meld je bij je docent af. Vraag aan een medestudent of je na afloop de aantekeningen mag overnemen. Wil je vanaf huis het college volgen? Omdat we niet meer standaard voor colleges een livestream hebben, kun je het beste aan een medestudent vragen of je via hun telefoon of computer het college kunt meeluisteren.
  • Als je langdurig onderwijs mist door corona
   In principe moet je bij 80% van alle colleges aanwezig zijn. Ben je langer afwezig, neem dan contact op met je docent en met de studieadviseur. Als je je werkgroep wel online kunt bijwonen, kun je eventueel een medestudent vragen Teams voor je aan te zetten tijdens de les.
  • Afwezigheid bij een toets  
   Meld je altijd af via het toetsafmeldingsformulier. Als je je afmeldt vanwege corona gelden dezelfde herkansingsrechten als wanneer je je om andere redenen afmeldt: je mag je maar 1 keer afmelden met behoud van de eerste toetskans.