Goedkeuring en vrijstelling

Goedkeuring

Wil je tijdens je studie cursussen volgen die niet bij je standaard studieprogramma horen? Vraag dan goedkeuring aan de examencommissie om ze toch mee te laten tellen. Dit geldt zowel voor cursussen binnen de Universiteit Utrecht als daarbuiten. Je standaard studieprogramma staat in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. 

Vrijstelling

Heb je al eerder een opleiding gevolgd aan een andere universiteit of hogeschool? Of heb je relevante werkervaring? Dan kun je in sommige gevallen vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van je studieprogramma.

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Verzoek indienen

Log in in Osiris Student. Klik op het pijltje naast Zaken rechtsboven. Je ziet nu het venster Mijn zaken. Klik vervolgens op de knop Start een nieuwe zaak. Kies voor het type Verzoek examencommissie en start de zaak. Er wordt een nieuw venster geopend. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.

Je kunt de benodigde bijlagen uploaden in Mijn zaken. Eventuele papieren bijlagen lever je in bij het Studiepunt Geesteswetenschappen. Vermeld op alle bijlagen je studentnummer.

Wanneer krijg je antwoord?

De examencommissie beslist binnen een termijn van 6 weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop je complete aanvraag is binnengekomen. Tijdens de zomerperiode in juli en augustus kan deze termijn overschreden worden. Je krijgt het besluit per mail en kunt het zien in Osiris Student.

Vragen?

Met vragen over het indienen van je verzoek of over het besluit van de examencommissie kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Niet eens met het besluit?

Als je het niet eens bent met het besluit kun je, binnen zes weken na verzending, digitaal beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht.