WAAROM NAAR HET BUITENLAND?

Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. De faculteit Geesteswetenschappen helpt je dan ook graag om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Denk hierbij aan het volgen van cursussen aan een universiteit in het buitenland via een uitwisseling (exchange), een stage in het buitenland, of neem deel aan een summerschool. Hieronder lees je meer over de verschillende mogelijkheden.

OP UITWISSELING

De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de Universiteit Utrecht en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Het International Office biedt alle hulp die je nodig hebt bij de voorbereidingen van een uitwisseling naar het buitenland. 

Afhankelijk van je uiteindelijke bestemming word je begeleid door het International Office van Geesteswetenschappen of het Universiteitsbrede International Office.

Stage in het buitenland

Wil je tijdens je studie weten hoe het is om in het buitenland te wonen én te werken? Dan is een stage in het buitenland iets voor jou!

 • Voorbereidingstijd: stagelopen in het buitenland kost meer tijd in de voorbereiding dan een stage in Nederland, zeker als je naar een land buiten de EU gaat. Daarom is het verstandig om ongeveer een jaar van tevoren te beginnen met oriënteren en zaken uitzoeken.
 • Eigen inzet: een van de aspecten die een stage zo leerzaam maakt, is het feit dat je veel zelf moet doen. Ten opzichte van een stage in Nederland vereist het regelen van een stage in het buitenland nog meer van je eigen initiatief en doorzettingsvermogen. Dat kan je echter veel opleveren: je maakt het dagelijkse leven in een ander land mee, je leert meer over de cultuur van het land en (in veel gevallen) de taal, en je hebt veel meer contact met de lokale bevolking dan wanneer je gaat studeren in het buitenland. Bovendien levert het je een internationaal professioneel netwerk op en werk je aan je interculturele competenties in een professionele setting.
 • Reisadvies: houd er rekening mee dat er in gebieden waar het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft (Code Oranje of Rood), de universiteit geen goedkeuring zal verlenen voor je stage.
 • Stageproces: naast bovenstaande punten, gelden voor een stage in het buitenland dezelfde stappen en formulieren als voor een stage in Nederland. Deze vind je op de stagepagina van je opleiding op students.uu.nl.

Er zijn verschillende manieren om een stage in het buitenland te vinden:

 1. Je gaat zelf op zoek. Hieronder vind je een aantal tips om gericht te zoeken.
 2. Je kunt ook hulp inschakelen van een bemiddelingsorganisatie. Hieronder vind je een aantal organisaties die je kunnen helpen; er zijn er echter meer.

Weet je nog niet bij wat voor organisatie je stage wilt lopen? Een goed begin van je oriëntatie is om de gratis tests van Career Services  te doen. Kijk voor meer tips over hoe je aan een stage komt die past bij je interesses en ambities in de stagehandleiding voor studenten op de stagepagina van je opleiding. Kom je er niet uit? Maak een afspraak met de stagecoördinator van je opleiding. Zij denken graag met je mee.

Optie 1: Zelf een stage vinden

Stagelopen in het buitenland kan bij allerlei verschillende soorten organisaties:

 • Organisaties/bedrijven die werk doen in de richting van jouw interessegebied en aansluiten bij jouw studieachtergrond;
 • Een buitenlandse vestiging van een Nederlandse organisatie (bijvoorbeeld nieuwsorganisaties zoals de NOS, een ambassade, Nederlands cultureel instituut of een Nederlandse NGO); of, als je een internationale student bent, een organisatie in je thuisland of een buitenlandse vestiging van een organisatie uit jouw thuisland.;
 • Een lokaal bedrijf in het buitenland met een internationale oriëntatie of in een land waarvan jij de taal op hoog niveau beheerst;
 • Een van de verschillende internationale organisaties of bestuursorganen (zoals een onderdeel van de VN, een onderdeel van de EU, grote NGO’s) of andere organisaties met een internationale oriëntatie zoals een multinational;
 • (Onderzoeksprojecten bij) buitenlandse universiteiten* of onderzoeksinstituten;
 • Musea, evenementen, denktanks, culturele instellingen, etc. met een voor jouw specialisatie belangrijke collectie/activiteiten.

* Stage Nederlands als Vreemde Taal: ben je een student Nederlands, of heb je belangstelling voor de Nederlandse taal, taalverwerving of taalonderwijs? Dan kun je een studie in het buitenland combineren met een stage lesgeven Nederlands als vreemde taal (NVT). Landen met veel studenten Nederlands zijn bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, Hongarije, Tsjechië en Duitsland. Voor meer informatie en beschikbare stageplaatsen kun je terecht bij drs. Emmeline Besamusca-Douwes.

Optie 2: Een stage vinden via een bemiddelingsorganisatie

Er zijn verschillende organisaties die bemiddelen bij het zoeken naar stages. Deze vragen vaak geld voor hun werk, dus lees de voorwaarden goed en vraag jezelf af of dit voor jou echt nodig is. Niet alle stages zijn even geschikt, maar je kunt ze wel gebruiken door te bekijken welke organisaties stages aanbieden en op die manier ideeën opdoen. Enkele links die je verder kunnen helpen: 

Veel informatie en inspiratie vind je ook op de website van WilWeg.

Bij het organiseren van je stage kun je gebruik maken van een internationale stageovereenkomst (zoals onze modelovereenkomst). Controleer ook waarmee je rekening moet houden op het gebied van gezondheid en veiligheid: zijn er veiligheidsrisico’s? Hoe is de gezondheidszorg geregeld?

Financiering

Stage lopen in het buitenland is niet goedkoop. Hier enkele nuttige links:

Visa en vergunningen 

 • Binnen de EU heb je geen visum of werkvergunning nodig.
 • Voor stages buiten Europa heb je altijd een werkvergunning en/of visum nodig. Houd er rekening mee dat het regelen van deze vergunning veel tijd kan kosten. Bij ontwikkelingslanden is dit soms wel een jaar!

Verzekeringen en aansprakelijkheid

 • Of je tijdens je stage voldoende verzekerd bent, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van je stagevergoeding, de duur van je stage en je leeftijd. 
 • Belangrijk is dat je je individuele situatie goed hebt uitgezocht voordat je op stage gaat en een contract hebt ondertekend. Daar hoort ook bij welke verzekeringen je hebt en hoe die zaken volgens de wet en het stagecontract zijn geregeld.

Als je een stage in het buitenland hebt gevonden, moet je een aantal weken voor je vertrekt je stagepapieren in orde maken. Op de stagepagina van je opleiding vind je welke dat zijn. Naast het doorlopen van deze stappen, dien je je buitenlandstage ook nog te registreren in OSIRIS: Via de knop ‘Buitenland’ kun je aangeven voor welke periode je stage gaat lopen in het buitenland. Vergeet niet daar ook je buitenlandse adres in te vullen. Zo kunnen wij contact met je opnemen bij een eventuele calamiteit.

Kom je er na het lezen van deze informatie en de informatie op de stagepagina van je opleiding (incl.  stagehandleiding) niet uit, dan kun je terecht bij de volgende contactpersonen:

Andere mogelijkheden in het buitenland

Naast een uitwisseling of stage, zijn er nog enkele andere mogelijkheden om binnen het kader van je studie naar het buitenland te gaan. Het grote verschil met uitwisseling en stages is dat er geen vaste contactpersonen zijn binnen de faculteit Geesteswetenschappen bij wie je terecht kunt voor vragen. De mogelijkheden hangen vooral af van jouw eigen initiatief.
 

 • Summer- of winter schools. Veel universiteiten bieden momenteel een summer- of winter school aan. Op de website over summer schools aangeboden door onze uitwisselingspartners staat een overzicht, maar deze is niet volledig. Er zijn wereldwijd vele mogelijkheden.
 • Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland. De Nederlandse universiteiten beheren vijf instituten in het buitenland. Deze instituten bieden onder andere vakken op locatie aan en kunnen helpen bij onderzoek of stage ter plaatse. Er zijn veel mogelijkheden binnen de Geesteswetenschappen.
 • Bron- of veldonderzoek binnen het kader van je scriptie. Sommige studenten kiezen een onderwerp voor hun scriptie waarvoor het nodig is een bron- of veldonderzoek te doen in het buitenland.
 • Studiereizen met je opleiding. Bij sommige opleidingen wordt er binnen de reguliere vakken de mogelijkheid geboden om een excursie of studiereis naar het buitenland te doen.

Ook organiseren studieverenigingen soms studiereizen. Omdat je voor deze studiereizen geen studiepunten ontvangt, wordt dit niet gezien als onderdeel van je studie. Dat neemt niet weg dat het inhoudelijk zeer leerzaam kan zijn.

Goedkeuring aanvragen

Wil je de studiepunten die je in het buitenland hebt behaald op laten nemen op jouw cijferlijst? Dan kun je hiervoor een verzoek indienen via Osiris Zaak, genaamd 'Goedkeuring vakken van buiten de UU'. Vraag goedkeuring aan zodra je zeker weet welke vakken je gaat volgen, zodat je zeker weet dat deze ook mee kunnen tellen.

Registreer je buitenlandverblijf in Osiris

Let op! Voor alle reizen in het kader van je studie geldt dat je alleen mag afreizen nadat je goedkeuring hebt gekregen van de faculteit. Hiervoor moet je je buitenlandverblijf registreren in Osiris.

In alle gevallen dat je in het kader van je studie naar het buitenland af wilt reizen, moet je je registreren in Osiris om hier goedkeuring voor te krijgen. Het is voor de Universiteit Utrecht van groot belang dat wij weten waar onze studenten verblijven en dat wij hen kunnen bereiken, bijvoorbeeld wanneer een reisadvies verandert naar oranje of rood. Als dat gebeurt zal er altijd contact worden opgenomen met de individuele student om de situatie af te stemmen en te kijken wat de opties zijn.

Hoe je je moet registreren hangt af van wat jouw activiteiten in het buitenland zijn.

Uitwisseling: Omdat jouw aanmelding voor een exchange al via Osiris verloopt, hebben wij al alle gegevens die we nodig hebben. Een aparte registratie is niet meer nodig. Controleer wel of de gegevens van jouw contactpersoon in nood actueel zijn.

Stage of andere studiegerelateerde activiteit in het buitenland (bijvoorbeeld een summer school of vak bij een Nederlands instituut):

Zodra jouw plannen concreet vorm krijgen, dien je je te registreren via Osiris:

 • Ga naar Osiris
 • Ga naar de tab 'buitenland'
 • Ga naar 'new request'
 • Kies 'internship/(field)research/other stay abroad'
 • Controleer of de gegevens van jouw contactpersoon in nood actueel zijn.

De goedkeuring om af te reizen staat los van de procedure voor de inhoudelijke goedkeuring. 

Wanneer mag je wel of niet afreizen?

De Universiteit Utrecht volgt het beleid dat het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken leidend is. Je mag in principe niet afreizen naar het buitenland voor een uitwisseling, stage of andere studie-gerelateerde activiteit in een regio waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies van classificatie oranje of rood heeft gegeven. Je mag dus alleen afreizen bij een groen of geel reisadvies.

De kleurgecodeerde adviezen zijn als volgt gecategoriseerd:

Groen

Geen bijzondere veiligheidsrisico's

Geel

Let op, veiligheidsrisico's

Oranje

Alleen noodzakelijke reizen

Rood

Niet reizen

Let op! Studenten die ondanks een oranje of rood reisadvies toch afreizen, ontvangen géén studiepunten voor de betreffende studieonderdelen in het buitenland.

Wil je, ondanks een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, toch afreizen naar het buitenland? Dan moet je een uitzonderingsverzoek indienen.

In enkele gevallen is het voor studenten mogelijk een uitzondering te krijgen om een studieonderdeel in het buitenland te volgen bij een negatief reisadvies. Het faculteitsbestuur is bevoegd uitzonderingen toe te kennen, maar heeft daar beperkt de ruimte voor. Over het algemeen betreft het alleen studenten die al ter plekke zijn (bijvoorbeeld internationale studenten), waardoor er geen internationale reisbeweging ontstaat.

Wil je een uitzonderingsverzoek indienen? Dit doe je door dit formulier (ingevuld) te mailen naar de Onderwijsdirecteur van jouw departement:

Gaat het om een stage in het buitenland? Stuur je mail dan in cc naar je Stagecoördinator en Stagedocent.