Naar het buitenland

Waarom naar het buitenland?

Een verblijf in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. De faculteit Geesteswetenschappen helpt je dan ook graag om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Dit zijn enkele opties:

Hieronder lees je meer over de verschillende mogelijkheden.

Op uitwisseling

De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de Universiteit Utrecht en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Lees de informatie op de studentenwebsite over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Wil je tijdens je studie weten hoe het is om in het buitenland te wonen én te werken? Dan is een stage in het buitenland iets voor jou!

Andere mogelijkheden in het buitenland

Naast een uitwisseling of stage, zijn er nog enkele andere mogelijkheden om binnen het kader van je studie naar het buitenland te gaan. Het grote verschil met uitwisseling en stages is dat er geen vaste contactpersonen zijn binnen de faculteit Geesteswetenschappen bij wie je terecht kunt voor vragen. Je moet je buitenlandverblijf altijd registreren in Osiris. Als het niet om een uitwisseling of stage gaat, moet je daarvoor dit formulier ter goedkeuring van je buitenlandverblijf uploaden. De mogelijkheden hangen vooral af van jouw eigen initiatief.

  • Summer- of winter schools. Veel universiteiten bieden momenteel een summer- of winter school aan. Op de website over summer schools aangeboden door onze uitwisselingspartners staat een overzicht, maar deze is niet volledig. Er zijn wereldwijd vele mogelijkheden.
  • Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland. De Nederlandse universiteiten beheren vijf instituten in het buitenland. Deze instituten bieden onder andere vakken op locatie aan en kunnen helpen bij onderzoek of stage ter plaatse. Er zijn veel mogelijkheden binnen de Geesteswetenschappen.
  • Bron- of veldonderzoek binnen het kader van je scriptie. Sommige studenten kiezen een onderwerp voor hun scriptie waarvoor het nodig is een bron- of veldonderzoek te doen in het buitenland.
  • Studiereizen met je opleiding. Bij sommige opleidingen wordt er binnen de reguliere vakken de mogelijkheid geboden om een excursie of studiereis naar het buitenland te doen.

Ook organiseren studieverenigingen soms studiereizen. Omdat je voor deze studiereizen geen studiepunten ontvangt, wordt dit niet gezien als onderdeel van je studie. Dat neemt niet weg dat het inhoudelijk zeer leerzaam kan zijn.

Goedkeuring aanvragen

Wil je de studiepunten die je in het buitenland hebt behaald op laten nemen op jouw cijferlijst? Dan kun je hiervoor een verzoek indienen via Osiris Zaak, genaamd 'Goedkeuring vakken van buiten de UU'. Vraag goedkeuring aan zodra je zeker weet welke vakken je gaat volgen, zodat je zeker weet dat deze ook mee kunnen tellen.

Registreer je buitenlandverblijf in Osiris

Let op! Voor alle reizen in het kader van je studie geldt dat je alleen mag afreizen nadat je goedkeuring hebt gekregen van de faculteit. Hiervoor moet je je buitenlandverblijf registreren in Osiris.

Wanneer mag je wel of niet afreizen?

De Universiteit Utrecht volgt het beleid dat het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken leidend is. Je mag in principe niet afreizen naar het buitenland voor een uitwisseling, stage of andere studie-gerelateerde activiteit in een regio waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies van classificatie oranje of rood heeft gegeven. Je mag dus alleen afreizen bij een groen of geel reisadvies.

De kleurgecodeerde adviezen zijn als volgt gecategoriseerd:

Groen

Geen bijzondere veiligheidsrisico's

Geel

Let op, veiligheidsrisico's

Oranje

Alleen noodzakelijke reizen

Rood

Niet reizen

Let op! Studenten die ondanks een oranje of rood reisadvies toch afreizen, ontvangen géén studiepunten voor de betreffende studieonderdelen in het buitenland.

Wil je, ondanks een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, toch afreizen naar het buitenland? Dan moet je een uitzonderingsverzoek indienen.