Studentassessor departement Talen, Literatuur en Communicatie

Myrthe Brouwers is assessor van het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Wil je wat kwijt over de kwaliteit van je onderwijs of de organisatie ervan? Dan kun je contact opnemen met Myrthe.

Contact

TLC_Departementsassessor.gw@uu.nl

Wat doet een assessor?

Een studentassessor geeft het departementsbestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenoogpunt. Dit doet de assessor door regelmatig jullie tevredenheid te peilen over het onderwijs zelf en hoe dit is georganiseerd. Een assessor is dus voor alle studenten de link naar het bestuur.  

De faculteit GW heeft 4 departementen, met elk een bestuur dat bestaat uit een departementshoofd, een onderwijsdirecteur, een onderzoeksdirecteur én de student-assessor. De 4 departementsassessoren vormen weer de brug naar het faculteitsbestuur en de studentassessor van de hele faculteit Geesteswetenschappen.