StudieVerenigingenOverleg Geesteswetenschappen

SVO logo zwart

Het StudieVerenigingenOverleg Geesteswetenschappen (SVO) is een facultair platform voor alle studieverenigingen en studiestichtingen bij GW. Het dient als tussenpersoon tussen de faculteit en de verenigingen.

Wat doet het SVO?

Het SVO brengt studenten van verschillende opleidingen dichter bij elkaar door activiteiten te organiseren voor de gehele faculteit, zoals:

  • het Studieverenigingoverleg (SVO), minstens 2 keer per blok. Tijdens het overleg bespreken de studentbestuurders wat er speelt binnen de verenigingen en stichtingen, maar ook binnen de universiteit en de faculteit. Bestuurders delen ervaringen en leren van elkaar.
  • masterclasses en workshops voor studentbestuurders om hun bestuurlijke vaardigheden te verbeteren.
  • activiteiten voor besturen en studenten, zoals de CarrièreNacht in samenwerking met Career Services, de Humanities League, de Politieknacht en de Let’s Go! feesten.

Wil je iets met ons bespreken of wil je iets aankaarten bij onze lidverenigingen? Neem dan contact met ons op via bestuur.svo@gmail.com.

Het SVO-bestuur van jaar 2022-2023

Bestuur 2022-2023

Het SVO-bestuur bestaat uit 4 huidig- of oud-GW-bestuursleden en wordt voorgezeten door de facultaire assessor.

  • Voorzitter/studentassessor - Chiara Stam
  • Secretaris - Bridget Rona
  • Penningmeester - Michiel Salet
  • Commissaris PR - Puck van Iersel

Oud-besturen

Commissies

Contact

Het SVO is te bereiken via de volgende kanalen:

Adres

SVO Geesteswetenschappen
Trans 10
3512 JK Utrecht