StudieVerenigingenOverleg Geesteswetenschappen

SVO logo zwart

Het StudieVerenigingenOverleg Geesteswetenschappen (SVO) is een facultair platform voor alle studieverenigingen en -stichtingen van de faculteit Geesteswetenschappen. Het dient als link tussen de faculteit, het faculteitsbestuur en de studentenorganisaties.

Wat doet het SVO?

Het SVO brengt studenten van verschillende opleidingen dichter bij elkaar door activiteiten te organiseren voor de gehele faculteit, zoals:

  • het Studieverenigingoverleg (SVO), minstens 2 keer per blok. Tijdens het overleg bespreken de studentbestuurders van de faculteit wat er speelt binnen de verenigingen en stichtingen, maar ook binnen de universiteit en de faculteit. Bestuurders delen ervaringen en leren van elkaar.
  • masterclasses en workshops voor studentbestuurders, om hun bestuurlijke vaardigheden te verbeteren.
  • activiteiten voor zowel studentbestuurders als studenten van de faculteit, zoals de  CarrièreNacht GW in samenwerking met Career Services , de Humanities League en de Let’s Go! feesten.

Wil je iets met ons bespreken of wil je iets aankaarten bij onze lidverenigingen? Neem dan contact met ons op!

Contact: bestuur.svo@gmail.com
Foto van het bestuur van StudieVerenigingenOverleg Geesteswetenschappen

Vereniging
 

Bestuur 2023-2024

Het SVO-bestuur bestaat uit 4 huidig- of oud-GW-bestuursleden en wordt voorgezeten door de facultaire studentassessor

  • Voorzitter/studentassessor – Pepijne van Rooijen
  • Secretaris – Sharon van Berlo
  • Penningmeester – Jacob Mitchell
  • Commissaris PR – Roos van den Assem

Kennisbank

Een van de doelstelling van het SVO is om kennisuitwisseling onder studentbestuurders te bewerkstelligen. Tijdens de SVO’s, bij andere facultaire overleggen en vanuit het Faculteitsbestuur wordt allerlei informatie aan de studieverenigingen en -stichtingen verstrekt. We bieden je graag informatie over inhoudelijke en praktische zaken, zodat je hier als studievereniging/-stichting zelf verder mee aan de slag kan.

Niet gevonden wat je zocht? Op de website van Bestuurlijk Actief vind je meer informatie over thema’s zoals studentenwelzijn, middelengebruik en het beleids- en toetsingskader. Neem hier dus vooral een kijkje!

Contact

Het SVO is te bereiken via de volgende kanalen:

Adres
SVO Geesteswetenschappen
Trans 10
3512 JK Utrecht