Goedkeuring en vrijstelling

Goedkeuring

Wil je tijdens je studie cursussen volgen die niet bij je standaard studieprogramma horen? Vraag dan goedkeuring aan de examencommissie om ze toch mee te laten tellen. Dit geldt zowel voor cursussen binnen de Universiteit Utrecht als daarbuiten. Je standaard studieprogramma staat in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding (zie linkermenu).

Vrijstelling

Heb je al eerder een opleiding gevolgd aan een andere universiteit? Of heb je relevante werkervaring? Dan kun je in sommige gevallen vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van je studieprogramma.

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Verzoek indienen

Gebruik Osiris Student om een verzoek Goedkeuring of Vrijstelling in te dienen.Via het tabblad Zaken linksbovenin kun je een verzoek (Zaak) starten. Klik vervolgens op Mijn zaken (zie de afbeelding). Er opent dan een nieuw venster. Zorg dus dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.

De benodigde bijlagen kun je in Mijn zaken uploaden. Eventuele papieren bijlagen lever je in bij het Studiepunt Geesteswetenschappen. Vermeld op alle bijlagen je studentnummer.

Wanneer krijg je antwoord?

De examencommissie beslist binnen een termijn van zes weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop je complete aanvraag is binnengekomen. Tijdens de zomerperiode in juli en augustus kan deze termijn overschreden worden. Je ontvangt het besluit per mail en kunt het zien in Osiris.

Vragen?

Met vragen over het indienen van je verzoek of over het besluit van de examencommissie kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Niet eens met het besluit?

Als je het niet eens bent met het besluit kun je, binnen zes weken na verzending, digitaal beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht.