Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Bij de opleiding vind je begeleiders bij wie je terecht kunt voor vragen die te maken hebben met je studie. Voor andere vragen heeft de Universiteit Utrecht nog meer begeleiders die je kunt benaderen. Het overzicht hieronder begint met de begeleiders van je opleiding.

Vanwege de COVID-19-crisis houdt Student Affairs Science zich aan het beleid van de UU en daarom is ons kantoor tot nader order gesloten, wij zijn enkel tussen 10.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar. We zullen zo spoedig mogelijk op e-mails reageren.

Op de Coronavirus informatiepagina wordt het laatste nieuws gepubliceerd.

Bij Student Affairs Faculty of Science - Bachelors kun je terecht voor vragen over:

 • Cursusinschrijving
 • Rooster
 • Registratie studieresultaten OSIRIS
 • Studievoortgangoverzicht (SVO)
 • Afstuderen

De studentenbalie voor Bachelors vind je op de eerste verdieping van het Minnaertgebouw, kamer 1.20.

 • De balie is geopend van 11:00-13:00 uur of op afspraak (voorlopig gesloten)
 • Van 9:00-16:00 uur telefonisch bereikbaar op: 030 253 5888 (voorlopig alleen tussen 10:00-12:00 uur)

E-mail per opleiding:

Studentmentoren zijn ouderejaars studenten die vragen kunnen beantwoorden over je studie, de universiteit en de stad Utrecht.

Heb je hulp nodig bij het maken van keuzes binnen je studieprogramma? Loop je studievertraging op of ben je juist toe aan meer uitdaging? Dit is je eerste aanspreekpunt. De tutor is een docent van je opleiding die doorgaans les geeft in het eerste jaar.

Bij je studieadviseur kun je terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie.

Omdat we ons wegens Corona nu in een bijzondere periode bevinden zijn de studieadviseurs er ook voor diegenen die 'gewoon' even behoefte hebben aan een praatje/luisterend oor.

LET OP: Vanwege het coronavirus vervallen alle face-to-face afspraken en inloopspreekuren van de studieadviseurs, tot nader order. Je kunt echter nog steeds op de gebruikelijke manier een afspraak maken via de online agenda. Je zult dan op het gekozen tijdstip worden gebeld (telefonisch of via skype).

De studieadviseur voor het departement Wiskunde is Marian Brands. Haar contactgegevens zijn:

Minnaertgebouw, kamer 1.05
Telefoon: 030-2531421
E-mail: m.m.brands@uu.nl
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. 

Voor het maken van een afspraak kun je gebruik maken van onderstaande online agenda. Selecteer eerst de juiste studieadviseur, kies dan een datum en tijdstip.

Extra tijd om je tentamens te maken

Als je een functiebeperking hebt kun je bijzondere voorzieningen aanvragen ter ondersteuning van je studie. Eén van de voorzieningen die je aan kunt vragen is tentamenverlenging, ofwel extra tijd bij tentamens. Per tentamen-uur krijg je 10 minuten extra de tijd om je tentamen te maken.

Regel eerst recht op extra tijd

Neem allereerst contact op met je studieadviseur om je situatie te bespreken. Samen bepalen jullie of (en welke) ondersteuning er mogelijk is. Heb je een medische verklaring? Neem die dan mee naar je afspraak met de studieadviseur.

De afspraken over de voorzieningen worden in een contract vastgelegd. Met jouw toestemming wordt je recht op extra tijd in OSIRIS geregistreerd.

Klik daarna extra tijd per vak aan in OSIRIS

Bij inschrijving voor een vak moet je in OSIRIS aanvinken dat je gebruik wilt maken van extra tijd bij het tentamen van dat vak. Je docent of de extra tijd coördinator kan zien dat jij recht hebt op extra tijd bij het tentamen en zal dat voor jou regelen. Tijdens tentamenweken vinden de meeste extra tijd tentamens plaats op een andere locatie dan het reguliere tentamen. Dit is niet te zien in OSIRIS of de MyTimetable-app. Je krijgt echter tijdig bericht van de extra tijd coördinator of de onderwijsmanager over de locatie en aanvangstijd van je extra tijd tentamens.

Bij tussentijdse toetsen regelen de docenten van het vak dat je tijdens de reguliere toets extra tijd krijgt.

Extra tijd bij vakken van andere opleidingen of faculteiten

Bij andere opleidingen binnen de faculteit Bètawetenschappen zijn extra tijd tentamens niet altijd op dezelfde manier georganiseerd als bij je eigen opleiding. Kijk altijd even bij de extra tijd-regeling op de pagina van de opleiding in kwestie.

Als je een vak volgt buiten de Bètafaculteit dan is het verstandig om op tijd informatie in te winnen over hoe de extra tijd-regeling bij die opleiding is. Het kan nodig zijn om een gesprek te hebben met de studieadviseur van de opleiding waar het vak dat je volgt onder valt.

Vragen over extra tijd?

Als je vragen over extra tijd hebt kun je de extra-tijd coördinator mailen: ExtratijdNS@uu.nl.

Tips in tijden van Corona

We hebben enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden. Lees meer over geldzaken, hoe je fysiek en mentaal fit blijft, hoe je kunt studeren vanuit huis, etc.

Tips in tijden van Corona.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Meer informatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

 • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
 • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
 • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
 • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen