Het wiskundeprogramma

De major wiskunde bestaat uit 180 EC en duurt drie jaar. Hieronder vind je een beschrijving van de opbouw van het programma en een lijst van de wiskundevakken die in de bachelor worden aangeboden.

Globale opbouw - vanaf 2016 begonnen

 • 135 EC domeinvakken (majorvakken Wiskunde)
  • 105 EC verplichte domeinvakken
  • 30 EC keuzedomeinvakken;
 • 45 EC profileringsruimte.

Verplichte domeinvakken

 • 60 EC verplichte vakken die je aan het begin van je studie volgt;
 • 22,5 EC aan gebonden keuzevakken (kies drie uit een lijst van zes) in het tweede jaar;
 • 7,5 EC Communiceren in de Wiskunde, aan het eind van je tweede jaar;
 • 7,5 EC modelleringsvak (kies een uit een lijst van vier)in het derde jaar;
 • 7,5 EC bachelorscriptie, die je aan het eind van de opleiding schrijft.

Keuzedomeinvakken

De keuzedomeinvakken kun je kiezen uit een lijst met wiskundevakken die de opleiding aanbiedt.

Profileringsvakken

In de profilerinsruimte kun je zelf kiezen bij welke opleiding(en) je vakken wilt volgen; dit kunnen wiskundevakken zijn, vakken van andere opleidingen, vakken die bètabreed worden aangeboden of het kan een minor zijn bij een andere opleiding, zoals de educatieve minor van het Freudenthalinstituut. Meer informatie hierover vind je hier.

Keuzeregels

 • Van de 180 EC moet tenminste 45 EC op niveau 3 zijn;
 • Van de profileringsruitme moet tenminste 15 EC op niveau 2 of 3 zijn;
 • Het is toegestaan tot maximaal 22,5 EC aan mastervakken voor je bachelorexamen op te voeren.

Het onderstaande programma geldt voor studenten die vanaf 2016 begonnen zijn met de bachelor. Voor het programma van eerdere jaren verwijzen we naar de studiegids van het jaar waarin je begonnen bent, of naar het OER. Verwijzingen naar de cursusbeschijving in de cursusplanner vind je op de pagina met de lijst van vakken.

Verplichte domeinvakken

 • Wat is Wiskunde, WISB101
 • Infinitesimaalrekening A, WISB132
 • Lineaire Algebra, WISB121
 • Inleiding Kansrekening en Statistiek, WISB161
 • Infinitesimaalrekening B, WISB137
 • Inleiding Analyse, WISB114
 • Programmeren voor Wiskunde, WISB152
 • Communiceren in de Wiskunde, WISB201
 • Groepentheorie, WISB221
 • Bachelorscriptie, WISB399

Kies een van onderstaande modelleringsvakken. De overige vakken kun je ook nog kiezen in je keuzeruimte

 • Inleiding Scientific Computing, WISB356
 • Wiskundig modelleren, WISB357
 • Stochastische processen, WISB362
 • Financiele Wiskunde, WISB373

Gebonden keuzevakken: kies drie vakken uit de volgende zes

 • Functies en Reeksen, WISB211  
 • Inleiding topologie, WISB243
 • Numerieke wiskunde, WISB251
 • Differentiaalvergelijkingen, WISB231
 • Complexe functies, WISB311
 • Discrete wiskunde, INFOB3DW

Overige majorvakken

Vakken waar een * achter staat worden om het jaar gegeven.

 • Inleiding Meetkunde, WISB141
 • Analyse in meer variabelen, WISB212
 • Ringen en Galoistheorie, WISB222
 • Speltheorie, WISB272
 • Voortgezette microeconomie (verzorgd door Rebo), ECB2VMIE
 • Statistiek, WISB263
 • Maat en Integratie, WISB312
 • Functionaalanalyse, WISB315
 • Elementaire getaltheorie, WISB321
 • Grondslagen van de wiskunde, WISB323 (Let op voor dubbeling: vanaf 2015 kun je dit niet samen met Inleiding Logica van CKI of Logica voor filosofen van Wijsbegeerte volgen, om beide op te voeren voor je diploma).
 • Hamiltoniaanse dynamische systemen WISB331
 • Inleiding niet-lineaire dynamische systemen, WISB333
 • Topologie en Meetkunde, WISB341
 • Differentieerbare variëteiten, WISB342
 • Inleiding scientific computing, WISB356
 • Stochastische processen, WISB362
 • Inleiding financiële wiskunde, WISB373
 • Econometrie, WISB377
 • Voortgezette micro-economie, ECB2VMIE
 • Geschiedenis van de wiskunde, WISB382
 • Voorstellingen van eindige groepen, WISB324
 • Optimalisering en Complexiteit (verzorgd door Informatica), INFOOPT
 • Security (verzorgd door Informatica), INFOB3SEC
 • Honoursseminarium (dit vak is alleen toegankelijk voor honoursstudenten of voor studenten met een bijzondere aanbeveling, voor informatie neem contact op met de honourscoördinator, B.N. van den Berg), code wisselt.