Het programma Wiskunde

De major Wiskunde (135 EC) is het grootste deel van je bachelor (180 EC). Daarnaast heb je een profileringsruimte van 45 EC. Hierin kun je een minor of cursussen van een andere opleiding volgen, of kun je (gebonden) keuzevakken van wiskunde volgen die je nog niet in je major hebt gekozen. Om je te verdiepen of te verbreden, of bijvoorbeeld om je voor te bereiden op een master.

Een cursus is 7,5 EC, wat neerkomt op vijf weken fulltime studie. Van de 180 EC moet minimaal 45 EC op niveau 3 zijn. En in je profileringsruimte moet minstens 15 EC op niveau 2 of 3 zijn.

Programma Wiskunde voor studenten die in 2019 of later begonnen zijn

Hier vind je de globale opbouw van het programma Wiskunde vanaf het collegejaar 2019-2020 en een lijst van de vakken die in de bachelor worden aangeboden.

Globale opbouw

Je major vul je met verplichte domeinvakken (105 EC) en een aantal keuzecursussen (30 EC). De profileringsruimte is 45 EC.

Verplichte domeinvakken

 • 67,5 EC verplichte vakken die je aan het begin van je studie volgt;
 • 15 EC aan gebonden keuzevakken (kies twee uit een lijst van vier);
 • 7,5 EC Communicatie in de wiskunde, aan het eind van je tweede jaar;
 • 7,5 EC modelleringsvak (kies een uit een lijst van vier) in het derde jaar;
 • 7,5 EC bachelorscriptie, die je in het laatste jaar van de opleiding schrijft.

Keuzedomeinvakken

De keuzedomeinvakken kun je kiezen uit een lijst met wiskundevakken die de opleiding aanbiedt (zie hieronder).

Profileringsvakken

In de profileringsruimte kun je zelf kiezen bij welke opleiding(en) je vakken wilt volgen; dit kunnen wiskundevakken zijn, vakken van andere opleidingen, vakken die bètabreed worden aangeboden of het kan een minor zijn bij een andere opleiding, zoals de educatieve minor van het Freudenthalinstituut. Meer informatie hierover vind je hier.

Keuzeregels

 • Van de 180 EC moet tenminste 45 EC op niveau 3 zijn;
 • Van de profileringsruimte moet tenminste 15 EC op niveau 2 of 3 zijn.

Dit overzicht geldt voor studenten die vanaf 2019 zijn begonnen met de bachelor. De cursusbeschrijving per cursus vind je op de pagina met de lijst van vakken per blok.

Verplichte domeinvakken

 • Bewijzen in de wiskunde, WISB102
 • Infinitesimaalrekening en lineaire algebra 1, WISB107
 • Infinitesimaalrekening en lineaire algebra 2, WISB108
 • Inleiding kansrekening en statistiek, WISB161
 • Analyse, WISB114
 • Programmeren voor wiskunde, WISB152
 • Inleiding groepen en ringen, WISB124
 • Communicatie in de wiskunde, WISB201
 • Inleiding topologie, WISB243
 • Inleiding analyse in meer variabelen, WISB213
 • Bachelorscriptie, WISB399

Modelleringsvakken

Kies één modelleringsvak uit onderstaande vier vakken. De overige vakken kun je ook nog kiezen in je keuzeruimte.

 • Inleiding scientific computing, WISB356
 • Wiskundig modelleren, WISB357
 • Stochastische processen, WISB362
 • Inleiding financiële wiskunde, WISB373
 • Inleiding machine learning, WISB365

Gebonden keuzevakken

Kies twee gebonden keuzevakken uit onderstaande vier vakken.

 • Functies en reeksen, WISB211  
 • Numerieke wiskunde, WISB251
 • Differentiaalvergelijkingen, WISB231
 • Discrete wiskunde, INFOB3DW

Overige majorvakken

Vakken waar een * voor staat worden niet ieder jaar aangeboden.

 • Inleiding meetkunde, WISB141
 • Analyse in meer variabelen, WISB212
 • Groepen, modulen en voorstellingen, WISB223
 • Lichamen en Galoistheorie, WISB224
 • Inleiding algebraïsche varieteiten, WISB326
 • Speltheorie, WISB272
 • Statistiek, WISB263
 • Maat en integratie, WISB312
 • Functionaalanalyse, WISB315
 • Elementaire getaltheorie, WISB321
 • Grondslagen van de wiskunde, WISB323 (Let op voor dubbeling: vanaf 2015 kun je dit niet samen met Inleiding Logica van CKI of Logica voor filosofen van Wijsbegeerte volgen, om beide op te voeren voor je diploma).
 • *Inleiding niet-lineaire dynamische systemen, WISB333
 • Topologie en meetkunde, WISB341
 • Differentieerbare variëteiten, WISB342
 • Inleiding scientific computing, WISB356
 • Stochastische processen, WISB362
 • Inleiding financiële wiskunde, WISB373
 • Econometrie, WISB377
 • Geschiedenis van de wiskunde, WISB382
 • *Distributies, WISB314
 • Voorstellingen van eindige groepen, WISB324 (wordt in 2020-2021 en later niet meer gegeven)
 • Optimalisering en complexiteit (verzorgd door Informatica), INFOOPT
 • Security (verzorgd door Informatica), INFOB3SEC
 • Honoursseminarium (dit vak is alleen toegankelijk voor honoursstudenten of voor studenten met een bijzondere aanbeveling, voor informatie neem contact op met de honourscoördinator, B.N. van den Berg), code wisselt.

Programma Wiskunde voor studenten die in 2018 of eerder zijn begonnen

Hieronder vind je de globale opbouw van het programma Wiskunde in de collegejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

Voor het programma van eerdere jaren verwijzen we naar de studiegids van het jaar waarin je begonnen bent, of naar de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Daarnaast vind je hier de overgangsregels voor het programma Wiskunde.

Globale opbouw - 2016/2017/2018 begonnen

Je major vul je met verplichte domeinvakken (105 EC) en een aantal keuzecursussen (30 EC). De profileringsruimte is 45 EC.

Verplichte domeinvakken

 • 60 EC verplichte vakken die je aan het begin van je studie volgt;
 • 22,5 EC aan gebonden keuzevakken (kies drie uit een lijst van zes);
 • 7,5 EC Communiceren in de Wiskunde, aan het eind van je tweede jaar;
 • 7,5 EC modelleringsvak (kies een uit een lijst van vier) in het derde jaar;
 • 7,5 EC bachelorscriptie, die je in het laatste jaar van de opleiding schrijft.

Keuzedomeinvakken

De keuzedomeinvakken kun je kiezen uit een lijst met wiskundevakken die de opleiding aanbiedt (zie hieronder).

Profileringsvakken

In de profileringsruimte kun je zelf kiezen bij welke opleiding(en) je vakken wilt volgen; dit kunnen wiskundevakken zijn, vakken van andere opleidingen, vakken die bètabreed worden aangeboden of het kan een minor zijn bij een andere opleiding, zoals de educatieve minor van het Freudenthalinstituut. Meer informatie hierover vind je hier.

Keuzeregels

 • Van de 180 EC moet tenminste 45 EC op niveau 3 zijn;
 • Van de profileringsruimte moet tenminste 15 EC op niveau 2 of 3 zijn.

Dit overzicht geldt voor studenten die vanaf 2016 zijn begonnen met de bachelor. De cursusbeschrijving per cursus vind je op de pagina met de lijst van vakken per blok.

Verplichte domeinvakken

 • Wat is Wiskunde, WISB101
 • Infinitesimaalrekening A, WISB132
 • Lineaire Algebra, WISB121
 • Inleiding Kansrekening en Statistiek, WISB161
 • Infinitesimaalrekening B, WISB137
 • Inleiding Analyse, WISB114
 • Programmeren voor Wiskunde, WISB152
 • Communiceren in de Wiskunde, WISB201
 • Groepentheorie, WISB221
 • Bachelorscriptie, WISB399

Kies een van onderstaande modelleringsvakken. De overige vakken kun je ook nog kiezen in je keuzeruimte

 • Inleiding Scientific Computing, WISB356
 • Wiskundig modelleren, WISB357
 • Stochastische processen, WISB362
 • Financiele Wiskunde, WISB373

Gebonden keuzevakken: 

kies drie vakken uit deze zes

 • Functies en Reeksen, WISB211  
 • Inleiding topologie, WISB243
 • Numerieke wiskunde, WISB251
 • Differentiaalvergelijkingen, WISB231
 • Complexe functies, WISB311
 • Discrete wiskunde, INFOB3DW

Overige majorvakken

Vakken waar een * achter staat worden om het jaar gegeven.

 • Inleiding Meetkunde, WISB141
 • Analyse in meer variabelen, WISB212
 • Ringen en Galoistheorie, WISB222
 • Speltheorie, WISB272
 • Voortgezette microeconomie (verzorgd door Rebo), ECB2VMIE
 • Statistiek, WISB263
 • Maat en Integratie, WISB312
 • Functionaalanalyse, WISB315
 • Elementaire getaltheorie, WISB321
 • Grondslagen van de wiskunde, WISB323 (Let op voor dubbeling: vanaf 2015 kun je dit niet samen met Inleiding Logica van CKI of Logica voor filosofen van Wijsbegeerte volgen, om beide op te voeren voor je diploma).
 • Hamiltoniaanse dynamische systemen WISB331
 • Inleiding niet-lineaire dynamische systemen, WISB333
 • Topologie en Meetkunde, WISB341
 • Differentieerbare variëteiten, WISB342
 • Inleiding scientific computing, WISB356
 • Stochastische processen, WISB362
 • Inleiding financiële wiskunde, WISB373
 • Econometrie, WISB377
 • Voortgezette micro-economie, ECB2VMIE
 • Geschiedenis van de wiskunde, WISB382
 • Voorstellingen van eindige groepen, WISB324
 • Optimalisering en Complexiteit (verzorgd door Informatica), INFOOPT
 • Security (verzorgd door Informatica), INFOB3SEC
 • Honoursseminarium (dit vak is alleen toegankelijk voor honoursstudenten of voor studenten met een bijzondere aanbeveling, voor informatie neem contact op met de honourscoördinator, B.N. van den Berg), code wisselt.

Voor studenten die voor september 2019 zijn begonnen aan de bacheloropleiding Wiskunde gelden met ingang van het collegejaar 2019-2020 overgangsregels. Je vindt hier een volledige lijst van de overgangsregels.

Een aantal belangrijke overgangsregels noemen we hieronder:

 • Met het behalen van Wiskunde Technieken 1 (NS-120B) is voldaan aan Infinitesimaalrekening A (WISB132).
 • Met het behalen van de twee deeltentamens lineaire algebra binnen de vakken Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 en 2 (WISB107 en WISB108) is voldaan aan Lineaire Algebra (WISB121). Voor beide deeltentamens dient tenminste een 5 behaald te worden, en het gemiddeld cijfer bij gelijke weging van de deeltentamens dient tenminste een 6 te zijn. Bij alle cijfers voor lineaire algebra kunnen de inleveropgaven alleen in je voordeel meewerken. In dat geval gaat het om 20% inleveropgaven en 80% tentamen.
 • Voor het vak Infinitesimaalrekening B (WISB137) is er een bezemtentamen in periode 2. Ter voorbereiding op dit tentamen kan het vak Wiskunde Technieken 2 (NS-121B) worden gevolgd. De stof van Wiskundige Technieken 2 is echter niet precies die van Infinitesimaalrekening B.
 • Met het behalen van Bewijzen in de Wiskunde (WISB102) is voldaan aan Wat is Wiskunde (WISB101).
 • Het nieuwe vak Inleiding Groepen en Ringen (WISB124) komt in de plaats van Groepentheorie (WISB221). De vakken kunnen niet beide worden opgevoerd.