Studieprogramma wiskunde

Op deze pagina vind je de opbouw van de studie wiskunde, oftewel, de regels waaraan je moet voldoen. Ook vind je hier uit welke vakken je kunt kiezen. Als je wil weten welke vakken goed bij elkaar passen, of je goed voorbereiden op een bepaalde masterrichting, bekijk dan de pagina studiepaden.
Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van het jaar waarin je begonnen bent.