Opleidingscommissie

De opleidingsadviescommissie Biologie (OAC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding. Hierbij adviseert ze het opleidingsbestuur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid. De leden van de OAC maken geregeld deel uit van ontwikkelteams die zich bezig houden met de vernieuwing van specifieke onderdelen van de opleiding. De voorzitter en vicevoorzitter van de OAC zijn ook lid van de overkoepelende opleidingscommissie van de faculteit Bètawetenschappen.

De hoofdtaken van de OAC zijn:

 • advisering (gevraagd en ongevraagd) van het departementsbestuur in casu de onderwijsdirecteur,
 • advisering over de OER betreffende de inrichting van het onderwijs,
 • evaluatie en monitoring van het onderwijsprogramma (kwaliteitsbewaking). 

Kwaliteitszorg

De OAC oefent deze controlerende taken uit door, in samenwerking met de afdeling Onderwijs- en studentenzaken, de inrichting en uitvoering van de interne kwaliteitszorg te organiseren. De commissie bestaat uit 5 studenten en 5 docenten en garandeert een goede betrokkenheid van studenten bij de interne kwaliteitszorg.

Studentleden:

 • Casper Bakker
 • Veerle van den Hurk
 • Chayenne Olumiyawa
 • Lucas Smits
 • Anouk van Vliet

Stafleden:

 • Rob Bisseling (voorzitter)
 • Jack Davies
 • Yuri Kuznetsov
 • Jaap van Oosten
 • Lola Thompson