Studentassistentschap

Voor hogerejaars studenten bestaat de mogelijkheid om studentassistent te worden bij een wiskundewerkcollege, bij wiskunde, of bij het serviceonderwijs van wiskunde. Het assisteren bij een werkcollege kan een waardevolle ervaring zijn, niet alleen voor toekomstige AIO’s of studenten met belangstelling voor didactiek.

Vragen over het studentassistentschap en HR-zaken?

Ga naar de volledige FAQ (Bèta-breed)