Studentassistentschap

Voor hogerejaars studenten bestaat de mogelijkheid om studentassistent te worden bij een wiskundewerkcollege, bij wiskunde, of bij het serviceonderwijs van wiskunde. Het assisteren bij een werkcollege kan een waardevolle ervaring zijn, niet alleen voor toekomstige AIO’s of studenten met belangstelling voor didactiek.

  • Bachelorstudenten Wiskunde en/of Natuur- en Sterrenkunde die tenminste de verplichte vakken hebben gehaald;
  • Studenten in de masteropleiding.

De student moet redelijke studieresultaten hebben behaald (gemiddeld minstens 7) en minimaal 75 ECTS hebben behaald. Ook studenten Natuur- en sterrenkunde met vergelijkbare wiskundekennis kunnen dus solliciteren.

Je moet staan ingeschreven als student bij de Universiteit Utrecht bij aanvang van het assistentschap.

Enkele weken voordat een nieuw blok begint wordt er een e-mail aan alle wis- en natuurkundestudenten (bachelor en master) gestuurd met de sollicitatieformulieren voor het onderwijs in dat blok. Hierop kan je ook je voorkeuren doorgeven. Je kunt alleen solliciteren door op deze e-mail te reageren.

  • Assisteren van de practicumleider tijdens het werkcollege;
  • Voorbereiden theorie en vraagstukken; deze uitleggen aan studenten tijdens werkcollege;
  • Nakijken van ingeleverd werk; werk van commentaar voorzien en daarna bespreken met de student (moeilijke gevallen kunnen doorverwijzen naar de practicumleider); Het is mogelijk dat studenten ook worden ingezet bij het nakijken van tentamenopgaven: dit altijd onder verantwoordelijkheid en toezicht van de werkcollegeleider en de docent.
  • Tenminste tweemaal surveilleren tijdens tentamens.

Omvang

Je wordt per blok aangesteld. De omvang van een studentassistentschap wordt uitgedrukt in SAE’s (studentassistenteenheid). Per vak is het totaal aantal SAE’s vastgesteld. Een SAE staat voor 1 halve werkdag per week voor 1 persoon gedurende 1 maand.

Brutosalaris

Deze hangt ervan af of je bachelorstudent bent met <120 EC, bachelorstudent met >120 EC of masterstudent.

Dienstverband

Je gaat een officieel dienstverband aan met de Universiteit Utrecht en wordt aangesteld bij de Faculteit Bètawetenschappen, Departement Wiskunde. De personele zaken worden behartigd door de afdeling Personeelszaken en Organisatie (P&O) in het Wiskundegebouw, tel. 253 3034. Het dienstverband wordt aangegaan voor een bepaalde periode.

Voor nadere vragen of inlichtingen kun je terecht bij Jean Arthur (kamer 710) in het Freudenthalgebouw.