Is de inschrijfperiode gesloten maar wil je je toch nog voor een cursus inschrijven? Dan kan je gebruik maken van de na-inschrijfdagen. Hiermee loop je wel een risico, omdat cursussen al vol kunnen zitten. Plan je studie dus zorgvuldig! Vooral bij Farmacie zijn de cursussen snel vol en bij Biologie is de na-inschrijving zelfs standaard gesloten.

Na-inschrijvingsdagen
Periode 1

23 en 24 augustus 2021

periode 2

25 en 26 oktober 2021

Periode 3

24 en 25 januari 2022

Periode 4

4 en 5 april 2022

Log in op OSIRIS en selecteer 'inschrijven'. Selecteer nu van welk programma je wilt zien welke cursussen er nog open staan voor inschrijvingen, bijvoorbeeld de minor die je volgt. Nu zie je de vakken binnen dat programma die op dit moment open staan voor inschrijving. Schrijf je vervolgens op de gebruikelijke manier in voor de cursus. Het kan zijn dat je op een wachtlijst wordt geplaatst, dan ontvang je later een mail met of je bent toegelaten voor de cursus.

  • Schrijf je nooit uit voor een cursus voordat je je voor een vervangende cursus hebt ingeschreven, deze cursus kan namelijk vol zitten!! 
  • Als je je inschrijft voor een cursus kan het dat je op de wachtlijst wordt geplaatst. Schrijf je ook dan nog niet uit voor andere cursussen, het kan zijn dat je niet wordt toegelaten.
  • Vergeet niet om je niet alleen voor de colleges, maar ook voor het tentamen van een cursus in te schrijven.
  • Geef je groepsvoorkeur aan, hou er rekening mee dat deze voorkeur niet altijd gehonoreerd kan worden.
  • Kijk voordat je je inschrijft of je voldoet aan de ingangseisen. In het algemeen wordt na de cursusinschrijving gecontroleerd of je aan de ingangseisen voldoet; is dat niet het geval, dan word je verwijderd uit de cursus. 
  • Voorkom roosteroverlap bij het inschrijven. Kijk voordat je je inschrijft in welke timeslots de cursussen worden aangeboden. Kijk eventueel ook in de Cursusplanner naar je persoonlijke rooster.
  • Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen, schrijf je dan zo snel mogelijk weer uit zodat er een plaats vrijkomt voor een medestudent.
  • Als je keuzevakken bij andere faculteiten wilt gaan volgen, stel je dan tijdig op de hoogte van de inschrijfperiodes van die faculteiten.
  • Via je Solis-mail ontvang je nadere informatie over de cursusinschrijving. Check dus regelmatig je mail.