Support

Studiebegeleiding

Soms is het best lastig je weg te vinden in een grote organisatie als die van de Universiteit Utrecht. Daarom kun je bij verschillende mensen terecht voor begeleiding en advies:

 • Je docent
  Docenten zijn je eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen of onduidelijkheden over een cursus.
 • Je tutor
  Alle eerstejaarsstudenten krijgen tijdens de introductie een docent als tutor toegewezen die tijdens je bachelor jouw persoonlijke begeleider is. Met de tutor bespreek je de studievoortgang en andere zaken die met het studeren zelf te maken hebben. Als je behoefte hebt aan meer gesprekken, kun je die altijd met hem/haar inplannen.
 • Je studieadviseur
  De studieadviseur is een vertrouwenspersoon en bemiddelaar tussen student en docent. Hij of zij kan je helpen met problemen rond studiemotivatie, vertraging, vrijstellingen, afwezigheid bij tentamens, studeren in het buitenland, een planning buiten de gangbare paden, etc.
 • Het Studiepunt Bètawetenschappen
  ​Voor studie-inhoudelijke vragen en informatie over praktische zaken rond het onderwijs.

Andere soorten van begeleiding

 • Studentenpsycholoog
  Een studentenpsycholoog helpt je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. 
 • Skills Lab
  Bij het Skills Lab kun je trainingen en dergelijke volgen op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever studeren, onderzoeken of communiceren)
 • Career Services
  Career Services helpt je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.