Academische jaarkalender van bètawetenschappen voor 2020/2021.
Let op: vanaf collegejaar 2019-2020 kan de hertentamenperiode van week 1 (2020) doorlopen in de avonduren van week 2.

Collegevrije week

Tijdens een collegevrije week (vaak tijdens de herkansingen) zijn er geen colleges geroosterd. Er kunnen echter wel eindtentamens en/of herkansingen plaatsvinden! Alléén in een onderwijsvrije week is er helemaal geen onderwijs.