Voor persoonlijke en/of vertrouwelijke problemen kun je terecht bij de studentenpsycholoog, studentendecaan of vertrouwenspersoon.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een handicap, (chronische) ziekte, bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen.

Via Studentenservice kun je telefonisch (of in persoon) een afspraak maken.

Als je als student vertrouwelijke moeilijkheden ervaart kun je hiermee bij meerdere mensen van de faculteit en universiteit terecht. Een aantal voorbeelden van waar studiegerelateerde klachten over zouden kunnen gaan is:

  •  surveillance van een examen of practicum
  •  achteloosheid bij de omgang met cursus- of examenroosters
  •  het gedrag van een docent of medewerker
  •  slechte of ontbrekende faciliteiten
  •  de bereikbaarheid van faciliteiten
  •  de manier waarop een e-mail of brief wordt beantwoord

Contactinformatie

Het kan soms moeilijk zijn om te uiten dat je het niet eens bent met de manier waarop een universiteitsmedewerker of organisatie zich gedraagt.
Vaak kan er op informele wijze een oplossing gevonden worden. Zo niet, dan kan je met je klacht terecht bij:

Voor meer informatie kan je terecht bij de pagina klachten, bezwaar en beroep.

Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Meer informatie is te lezen op de pagina wetenschappelijke integriteit.

VERTROUWENSPERSOON WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

Studenten en medewerkers met vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit kunnen terecht bij de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. De vertrouwenspersoon probeert, als hij daartoe mogelijkheden ziet, te bemiddelen of de klacht op een andere manier op te lossen. De faculteit Bètawetenschappen heeft een eigen Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit, prof. dr. Bert Theunissen.

COMMISSIE WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

De vertrouwenspersoon kan u ook adviseren om een officiële klacht in te dienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Het indienen van een officiële klacht doet u bij voorkeur schriftelijk. U kunt uw brief richten aan:

Commissie Wetenschappelijke Integriteit
p/a Afdeling Juridische Zaken
Postbus 80125
3508TC Utrecht