Als je twee bachelor-diploma's wilt halen, doe je voor beide studies de major van 18 vakken (135 EC). Je voert de vakken van de ene studie op als profileringsruimte in de andere studie, en daarmee voldoe je aan de eisen van beide bachelor-opleidingen. Door deze constructie houd je dus geen vrije profileringsruimte meer over. 

Doordat er overlap zit in de major Informatica en de major Wiskunde hoef je niet 2 x 18=36 vakken te doen, maar slechts 32 vakken (240 EC). Deze overlap bestaat uit:

  • 1 vak: vrijstelling voor het verplichte informaticavak "Logica", op basis van de bij wiskunde verplichte vakken "Wat is wiskunde" en "Analyse"
  • 1 vak: vrijstelling voor het informatica context-keuzevak, dat je kunt invullen met het bij wiskunde verplichte vak "Kansrekening en statistiek"
  • 1 vak: vrijstelling voor het wiskunde contextvak "Programmeren in de wiskunde", op basis van het bij informatica verplichte vak "Imperatief programmeren"
  • 1 vak: de vakken "Onderzoeksmethoden informatica" en "Communiceren in de wiskunde" hoef je niet allebei te doen

Als je het handig aanpakt kun je nog 3 vakken besparen, zodat je op 29 vakken (217,5 EC) uitkomt. Daarvoor moet je je keuzevakken strategisch kiezen:

  • 1 vak: vrijstelling voor een informatica keuzevak (mits je "Discrete wiskunde" als 1 van de 4 gebonden keuzevakken bij wiskunde kiest)
  • 1 vak: vrijstelling voor een wiskunde keuzevak (mits je "Optimalisering" als keuzevak bij informatica kiest)
  • 1 vak: vrijstelling voor een wiskunde keuzevak (mits je "Security" als keuzevak bij informatica kiest)

Deze strategische keuze is niet mogelijk als je bij informatica het studiepad "Gametechnologie" wilt volgen: dan heb je je keuzeruimte immers nodig om vakken uit dat studiepad te kiezen, en de drie genoemde vakken behoren daar niet toe.

Je progamma bestaat daarmee uit de volgende onderdelen.

12-1=11 verplichte Informatica-vakken
INFOIMP Imperatief programmeren
Eventueel te vervangen door Gameprogrammeren
INFONW Computerarchitectuur en netwerken
INFODB Databases
INFODS Datastructuren
INFOGR Graphics
INFOFP Functioneel programmeren
INFOMSO Modelleren en systeemontwikkeling
INFOB3CC Concurrency
Studenten van 2014 en eerder mogen in plaats van dit vak Introductieproject opvoeren
INFOB3OMI Onderzoeksmethoden voor informatica
In plaats van dit vak mag je ook "Communiceren in de wiskunde" doen
INFOSP Informatica softwareproject
Dit vak is met 15 EC dubbelgroot en telt voor twee
Voor dit vak krijg je vrijstelling
INFOB1LI Logica voor informatica
Vrijstelling vanwege "Wat is wiskunde" en "Analyse"
10-2=8 verplichte Wiskunde-vakken
WISB101 Wat is wiskunde
WISB132 Infinitesimaalrekening A
WISB137 Infinitesimaalrekening B
WISB121 Lineaire algebra
WISB114 Analyse
WISB161 Inleiding kansrekening en statistiek
WISB134 Modellen en simulatie
Alleen voor studenten t/m 2015
WISB224 Groepentheorie
Alleen voor studenten vanaf 2016
WISB399 Bachelorscriptie
Voor deze vakken krijg je vrijstelling
WISB106 Communiceren in de wiskunde
Vrijstelling vanwege "Onderzoeksmethoden informatica"
WISB152 Programmeren voor wiskunde
Vrijstelling vanwege het volledige Informatica deel van het TWINFO programma
4 Wiskunde gebonden-keuzevakken

Voor studenten die aan de studie zijn begonnen t/m 2015 gelden deze vakken:

Deze vakken kies je voor maximale overlap
INFOB3DW Discrete wiskunde
En dan nog 3 van deze 6
WISB221 Groepentheorie
WISB211 Functies en reeksen
WISB231 Differentiaalvergelijkingen
WISB251 Numerieke wiskunde
WISB243 Inleiding topologie
WISB311 Complexe functies

Voor studenten die aan de studie zijn begonnen vanaf 2016 gelden deze vakken:

Deze vakken kies je voor maximale overlap
INFOB3DW Discrete wiskunde
En dan nog 2 van deze 5
WISB211 Functies en reeksen
WISB231 Differentiaalvergelijkingen
WISB251 Numerieke wiskunde
WISB243 Inleiding topologie
WISB311 Complexe functies
En dan nog 1 van deze 4
WISB357 Wiskundig modelleren
WISB356 Inleiding scientific computing
WISB373 Financiele wiskunde
WISB362 Stochastische processen
4-2=2 Wiskunde vrije keuzevakken

Zie het wiskundeprogramma voor twee vrije keuzevakken

Deze vakken kies je bij informatica voor maximale overlap
INFOOPT Optimalisering en complexiteit
INFOB3SEC Security

Programma 2012 of eerder

Het bovenstaande programma geldt voor studenten die in 2013 of later begonnen zijn met de dubbele bachelor Wiskunde en Informatica. Voor studenten die voor 2012 begonnen zijn verwijzen we naar de studiegids van het jaar van aanvang, zie onder studiegidsen. Voor studenten die in 2012 begonnen zijn, geldt het onderstaande programma (dit staat niet correct in de studiegids van 2012):

Verplichte cursussen Wiskunde (75 EC)

Wat is wiskunde?, Infinitesimaalrekening A, Lineaire algebra, Infinitesimaalrekening B, Modellen en simulatie, Analyse, Inleiding Kansrekening en Statistiek, Bachelorscriptie, twee vakken uit: Groepentheorie, Functies en Reeksen, Differentiaalvergelijkingen, Inleiding Topologie, Numerieke Wiskunde.

Verplichte cursussen Informatica (75 EC)

Imperatief programmeren, Computerarchitectuur en netwerken, Informatica introductieproject, Databases, Datastructuren, Graphics, Functioneel programmeren, Modelleren en systeemontwikkeling, Informatica Softwareproject.

Verplichte cursus Informatica of Wiskunde (7,5 EC)

Je volgt of het vak Communiceren in de Wiskunde (bij Wiskunde) of het vak Onderzoeksmethoden voor informatica (bij Informatica)

Keuzevakken in de wiskunde (30 EC)

Keuze in de informatica (30 EC)

 

Voor de Informaticavakken geldt dat 45 EC van de major Informatica op niveau 3 moet zijn.