Het programma voor studenten begonnen in 2018 en eerder vind je halverwege deze pagina, (en zie hier de overgangsregels)

Programma Wiskunde en Informatica voor studenten die in 2019 of later zijn begonnen

Als je twee bachelordiploma's wilt halen, doe je voor beide studies de major van 18 vakken (135 EC). Je voert de vakken van de ene studie op als profileringsruimte in de andere studie, en daarmee voldoe je aan de eisen van beide bacheloropleidingen. Door deze constructie houd je dus geen vrije profileringsruimte meer over.

Doordat er overlap zit in de major Informatica en de major Wiskunde hoef je niet 2 x 18 = 36 vakken te doen, maar slechts 32 vakken (240 EC). Deze overlap bestaat uit:

 • 1 vak: vrijstelling voor het verplichte informaticavak "Logica", op basis van de bij wiskunde verplichte vakken "Bewijzen in de wiskunde"
 • 1 vak: vrijstelling voor een informatica keuzevak, dat je kunt invullen met het bij wiskunde verplichte vak "Inleiding kansrekening en statistiek"
 • 1 vak: vrijstelling voor het wiskunde contextvak "Programmeren in de wiskunde", op basis van de complete major Informatica
 • 1 vak: de vakken "Onderzoeksmethoden informatica" en "Communiceren in de wiskunde" hoef je niet allebei te doen

Als je het handig aanpakt kun je nog 3 vakken besparen, zodat je op 29 vakken (217,5 EC) uitkomt. Daarvoor moet je je keuzevakken strategisch kiezen:

 • 1 vak: vrijstelling voor een informatica keuzevak (mits je "Discrete wiskunde" als 1 van de 4 gebonden keuzevakken bij wiskunde kiest)
 • 1 vak: vrijstelling voor een wiskunde keuzevak (mits je "Optimalisering" als keuzevak bij informatica kiest)
 • 1 vak: vrijstelling voor een wiskunde keuzevak (mits je "Security" als keuzevak bij informatica kiest)

Deze strategische keuze is niet mogelijk als je bij informatica het studiepad "Gametechnologie" wilt volgen: dan heb je je keuzeruimte immers nodig om vakken uit dat studiepad te kiezen, en de drie genoemde vakken behoren daar niet toe.

Je progamma bestaat daarmee uit de volgende onderdelen.

10 verplichte Informatica vakken

Voor dit vak krijg je vrijstelling

9 verplichte Wiskundevakken

 • Bewijzen in de wiskunde - WISB102
 • Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 - WISB107
 • Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 - WISB108
 • Inleiding Kansrekening en Statistiek - WISB161
 • Analyse - WISB114
 • Inleiding Groepen en Ringen - WISB124 
 • Inleiding Topologie - WISB243 
 • Inleiding Analyse in meer variabelen - WISB213
 • Bachelorscriptie - WISB399

Voor deze vakken krijg je vrijstelling

 • Programmeren voor wiskunde - WISB152
  • Vrijstelling vanwege de complete major Informatica

Kies een van onderstaande vakken

Dit vak kies je voor maximale overlap

En dan nog 1 van deze 3

Kies een van deze vier

 • Wiskundig modelleren - WISB357
 • Inleiding scientific computing - WISB356
 • Inleiding financiele wiskunde - WISB373
 • Stochastische processen - WISB362

Studenten die in 2015 of eerder aan de opleiding zijn begonnen, mogen in plaats van het modelleringsvak een extra vak uit het lijstje gebonden keuzevakken kiezen, of het vak WISB221 Groepentheorie.

Deze vakken kies je bij informatica voor maximale overlap

En dan nog 2 van deze 14

 • Inleiding meetkunde - WISB141
 • Differentieerbare varieteiten - WISB342
 • Elementaire getaltheorie - WISB321
 • Econometrie - WISB377
 • Maat en integratie - WISB312
 • Statistiek - WISB263
 • Grondslagen van de wiskunde - WISB323
 • Niet-lineaire dynamische systemen - WISB333
 • Functionaalanalyse - WISB315
 • Groepen, Modulen en Voorstellingen - WISB223
 • Lichamen en Galoistheorie - WISB224
 • Inleiding Algebraïsche varieteiten - code volgt
 • Topologie en meetkunde - WISB341
 • Geschiedenis van de wiskunde - WISB382
 • Analyse van meer variabelen - WISB212
 • Speltheorie - WISB272

Zie het wiskundeprogramma voor keuzevakken die dit jaar niet worden aangeboden

Programma Wiskunde en Informatica voor studenten die in 2018 of eerder zijn begonnen

Als je twee bachelordiploma's wilt halen, doe je voor beide studies de major van 18 vakken (135 EC). Je voert de vakken van de ene studie op als profileringsruimte in de andere studie, en daarmee voldoe je aan de eisen van beide bacheloropleidingen. Door deze constructie houd je dus geen vrije profileringsruimte meer over. 

Doordat er overlap zit in de major Informatica en de major Wiskunde hoef je niet 2 x 18 = 36 vakken te doen, maar slechts 32 vakken (240 EC). Deze overlap bestaat uit:

 • 1 vak: vrijstelling voor het verplichte informaticavak "Logica", op basis van de bij wiskunde verplichte vakken "Wat is wiskunde"
 • 1 vak: vrijstelling voor een informatica keuzevak, dat je kunt invullen met het bij wiskunde verplichte vak "Kansrekening en statistiek"
 • 1 vak: vrijstelling voor het wiskunde contextvak "Programmeren in de wiskunde", op basis van de complete major Informatica
 • 1 vak: de vakken "Onderzoeksmethoden informatica" en "Communiceren in de wiskunde" hoef je niet allebei te doen

Als je het handig aanpakt kun je nog 3 vakken besparen, zodat je op 29 vakken (217,5 EC) uitkomt. Daarvoor moet je je keuzevakken strategisch kiezen:

 • 1 vak: vrijstelling voor een informatica keuzevak (mits je "Discrete wiskunde" als 1 van de 4 gebonden keuzevakken bij wiskunde kiest)
 • 1 vak: vrijstelling voor een wiskunde keuzevak (mits je "Optimalisering" als keuzevak bij informatica kiest)
 • 1 vak: vrijstelling voor een wiskunde keuzevak (mits je "Security" als keuzevak bij informatica kiest)

Deze strategische keuze is niet mogelijk als je bij informatica het studiepad "Gametechnologie" wilt volgen: dan heb je je keuzeruimte immers nodig om vakken uit dat studiepad te kiezen, en de drie genoemde vakken behoren daar niet toe.

Je progamma bestaat daarmee uit de volgende onderdelen:

10 verplichte Informatica vakken

Voor dit vak krijg je vrijstelling

8 verplichte Wiskundevakken

 • Wat is wiskunde - WISB101
 • Infinitesimaalrekening A - WISB132
 • Infinitesimaalrekening B - WISB137
 • Lineaire algebra - WISB121
 • Analyse - WISB114
 • Inleiding kansrekening en statistiek - WISB161
 • Groepentheorie - WISB221
  • of WISB134 "Modellen en Simulatie" bij aankomst ≤2015
 • Bachelorscriptie - WISB399

Voor deze vakken krijg je vrijstelling

 • Programmeren voor wiskunde - WISB152
  • Vrijstelling vanwege de complete major Informatica

Kies een van onderstaande vakken

Dit vak kies je voor maximale overlap

En dan nog 2 van deze 5

 

Kies een van deze vier

 • Wiskundig modelleren - WISB357
 • Inleiding scientific computing - WISB356
 • Inleiding financiële wiskunde - WISB373
 • Stochastische processen - WISB362

Studenten die in 2015 of eerder aan de opleiding zijn begonnen, mogen in plaats van het modelleringsvak een extra vak uit het lijstje gebonden keuzevakken kiezen, of het vak WISB221 Groepentheorie.

Deze vakken kies je bij informatica voor maximale overlap

En dan nog 2 van deze 14

 • Inleiding meetkunde - WISB141
 • Differentieerbare varieteiten - WISB342
 • Elementaire getaltheorie - WISB321
 • Econometrie - WISB377
 • Maat en integratie - WISB312
 • Statistiek - WISB263
 • Grondslagen van de wiskunde - WISB323
 • Niet-lineaire dynamische systemen - WISB333
 • Functionaalanalyse - WISB315
 • Ringen en Galoistheorie - WISB222
 • Topologie en meetkunde - WISB341
 • Geschiedenis van de wiskunde - WISB382
 • Analyse van meer variabelen - WISB212
 • Speltheorie - WISB272
 • Voorstellingen van eindige groepen - WISB324

Zie het wiskundeprogramma voor keuzevakken die dit jaar niet worden aangeboden