Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) staan de algemene en specifieke onderwijs- en examenregelingen waarmee je als student in het onderwijs te maken krijgt of die je nodig hebt om van bepaalde voorzieningen gebruik te kunnen maken. Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de OER van de Undergraduate School (UGS).

Onder andere te vinden in de OER →
  • Inhoud en inrichting van de bachelors (bijv. studielast, profileringsruimte)
  • Toetsing en examinering ( bijv. herkansingen, geldigheidsduur, inzagerecht)
  • Studiebegeleiding en studievoortgang (bijv. BSA)
  • Algemene eisen voor afstuderen
Te vinden in de bijlage van de OER →
  • Specifieke regelingen van je bachelor, aanvullend op de hoofdtekst
  • Examenprogramma
  • Overgangsregelingen
  • Het vereiste niveau van de onderdelen in je studieprogramma om je bachelor te kunnen afronden

Vanaf 1 september 2024 geldt de OER (en bijlages) van 2024-2025

Onderwijs- en Examenregeling UGS 2023-2024
Onderwijs- en Examenregeling UGS 2024-2025

*Hou er rekening mee dat de Engelse versie van het OER een vertaling is van de Nederlandse versie. Aan deze vertaling kunnen geen andere rechten worden ontleend dan de rechten die zijn vastgelegd in de Nederlandse OER.
 

 

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van het reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen.

Vragen?

Heb je een vraag over (examen)regelingen? Kijk eerst of je antwoord in de OER of de bijlage staat, voordat je contact opneemt met de examencommissie.