Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde

Dit programma bestaat uit 225 EC. Hieronder vind je een beschrijving van de opbouw en de inhoud van het programma. Het programma geldt voor studenten die vanaf 2019 begonnen zijn met de bachelor.

 

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde voor studenten die in 2019 beginnen:

Globale opbouw:

Verplichte Wiskundecursussen

Je moet 75 EC verplichte Wiskundecursussen volgen, waarvan 15 EC gebonden keuzedomeinvakken ("twee uit vier").

Verplichte Natuurkundecursussen

Je moet 45 EC verplichte Natuurkundecursussen volgen.

Scriptie

Het eindwerkstuk kan bestaan uit een scriptie van 22,5 ects dat zowel aan de eisen van een eindscriptie voor de opleiding Natuur- en Sterrenkunde voldoet, als aan die van de opleiding Wiskunde. Het eindwerkstuk kan ook bestaan uit twee aparte scripties. Eén met een omvang van 15 EC dat voldoet aan de eisen van een eindscriptie voor de opleiding Natuur- en Sterrenkunde en één scriptie met een omvang van 7,5 EC dat voldoet aan de eisen van een eindscriptie voor de opleiding Wiskunde.

Keuzevakken Wiskunde en Natuurkunde

Je moet 22,5 EC aan Wiskunde keuzevakken volgen en 30 EC aan Natuurkunde keuzevakken. Er gelden de volgende keuzeregels:

Van de keuzevakken bij Natuurkunde moet tenminste 22,5 EC op niveau 3 gevolgd worden, de overige keuzevakken moeten op niveau 2 gevolgd worden. Er moet tenminste een van de twee cursussen Structuur en Materie (NS-266B) of Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265B) gekozen worden.

Profileringsruimte

Er is een profileringsruimte van 30 EC, waarvan tenminste 15 EC op niveau 2 of 3 gekozen moet worden. In de profileringsruimte kun je zelf kiezen bij welke opleiding(en) je vakken wilt volgen; dit kunnen wis- of natuurkundevakken zijn, vakken van andere opleidingen, vakken die bètabreed worden aangeboden of het kan een minor zijn bij een andere opleiding, zoals de educatieve minor van het Freudenthalinstituut. Zie hier voor meer informatie over de invulling van de profileringsruimte.

Het is toegestaan om tot maximaal 22,5 EC aan masterwiskundevakken binnen de keuzeruimte van wiskunde voor je bachelorexamen op te voeren.

Zie voor de keuzeregels onder 'Opbouw programma'.
Verplichte domeinvakken Wiskunde

 • Bewijzen in de wiskunde, WISB102
 • Infinitesimaalrekening en lineaire Algebra 1, WISB107
 • Infinitesimaalrekening en lineaire Algebra 2, WISB108
 • Inleiding kansrekening en statistiek, WISB161
 • Analyse, WISB114
 • Inleiding groepen en ringen, WISB124
 • Inleiding topologie, WISB243
 • Inleiding analyse in meer variabelen, WISB213

Verplichte domeinvakken Natuurkunde

 • Relativistische en Klassieke mechanica, NS-106B
 • Elektromagnetisme, NS-112B
 • Golven en Optica theorie en praktijk, NS-108B
 • Data Acquisitie en Toegepaste Analyse, NS-109B
 • Statistische fysica theorie en experiment, NS-204B (voor 2014 NS-203B)
 • Kwantummechanica, NS-202B

Gebonden keuzevakken Wiskunde: kies twee vakken uit de volgende vier

 • Numerieke wiskunde, WISB251
 • Differentiaalvergelijkingen, WISB231
 • Functies en Reeksen, WISB211
 • Discrete wiskunde, INFOB3DW

Keuzedomeinvakken wiskunde

Zie hiervoor het programma van Wiskunde.

Keuzedomeinvakken natuurkunde

Zie hiervoor het programma van Natuurkunde.

Bachelorscriptie

De bachelorscriptie kan bij Wiskunde of bij Natuurkunde, of beide, worden geschreven.

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde voor studenten die in 2018 of eerder zijn begonnen, (lees hier de overgangsregeling

Dit programma bestaat uit 225 EC. Hieronder vind je een beschrijving van de opbouw en de inhoud van het programma. 

Globale opbouw

Verplichte Wiskundecursussen

Je moet 75 EC verplichte Wiskundecursussen volgen, waarvan 22,5 EC gebonden keuzedomeinvakken ("drie uit zes").

Verplichte Natuurkundecursussen

Je moet 45 EC verplichte Natuurkundecursussen volgen.

Scriptie

Het eindwerkstuk kan bestaan uit een scriptie van 22,5 ects dat zowel aan de eisen van een eindscriptie voor de opleiding Natuur- en Sterrenkunde voldoet, als aan die van de opleiding Wiskunde. Het eindwerkstuk kan ook bestaan uit twee aparte scripties. Eén met een omvang van 15 EC dat voldoet aan de eisen van een eindscriptie voor de opleiding Natuur- en Sterrenkunde en één scriptie met een omvang van 7,5 EC dat voldoet aan de eisen van een eindscriptie voor de opleiding Wiskunde.

Keuzevakken Wiskunde en Natuurkunde

Je moet 22,5 EC aan Wiskunde keuzevakken volgen en 30 EC aan Natuurkunde keuzevakken. Er gelden de volgende keuzeregels:

 • Van de keuzevakken bij Natuurkunde moet tenminste 22,5 EC op niveau 3 gevolgd worden, de overige keuzevakken moeten op niveau 2 gevolgd worden. Er moet tenminste een van de twee cursussen Structuur en Materie (NS-266B) of Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265B) gekozen worden.

Profileringsruimte

Er is een profileringsruimte van 30 EC, waarvan tenminste 15 EC op niveau 2 of 3 gekozen moet worden. In de profileringsruimte kun je zelf kiezen bij welke opleiding(en) je vakken wilt volgen; dit kunnen wis- of natuurkundevakken zijn, vakken van andere opleidingen, vakken die bètabreed worden aangeboden of het kan een minor zijn bij een andere opleiding, zoals de educatieve minor van het Freudenthalinstituut. Zie hier voor meer informatie over de invulling van de profileringsruimte.

Het is toegestaan om tot maximaal 22,5 EC aan masterwiskundevakken binnen de keuzeruimte van wiskunde voor je bachelorexamen op te voeren.

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde voor studenten doe in 2018 of eerder zijn begonnen:

Zie voor de keuzeregels onder 'Opbouw programma'.

verplichte domeinvakken Wiskunde

 • Wat is Wiskunde, WISB101
 • Infinitesimaalrekening A, WISB132
 • Lineaire Algebra, WISB121
 • Infinitesimaalrekening B, WISB137
 • Inleiding Kansrekening en Statistiek, WISB161
 • Inleiding Analyse, WISB114
 • Groepentheorie, WISB221

Verplichte domeinvakken Natuurkunde

 • Relativistische en Klassieke mechanica, NS-106B
 • Elektromagnetisme, NS-112B
 • Golven en Optica theorie en praktijk, NS-108B
 • Data Acquisitie en Toegepaste Analyse, NS-109B
 • Statistische fysica theorie en experiment, NS-204B (voor 2014 NS-203B)
 • Kwantummechanica, NS-202B

Gebonden keuzevakken Wiskunde: kies drie vakken uit de volgende zes

 • Functies en Reeksen, WISB211  
 • Inleiding topologie, WISB243
 • Numerieke wiskunde, WISB251
 • Differentiaalvergelijkingen, WISB231
 • Complexe functies, WISB311
 • Discrete wiskunde, INFOB3DW

Keuzedomeinvakken wiskunde

Zie hiervoor het programma van Wiskunde.

Keuzedomeinvakken natuurkunde

Zie hiervoor het programma van Natuurkunde.

Bachelorscriptie

De bachelorscriptie kan bij Wiskunde of bij Natuurkunde, of beide, worden geschreven.