Bachelorscriptie Wiskunde

Cursusdoel bachelorscriptie

Het doel van de bachelorscriptie is dat de student een een thema uit de wiskunde van bachelorniveau (eventueel in toegepaste, historische of educatieve context) adequaat behandelt in een scriptie. De behandeling kan bestaan uit een deels zelfstandige analyse van de literatuur of een eigen onderzoek of toepassing, in alle gevallen met een docent van de opleiding wiskunde als (mede)begeleider. De student toont daarbij een professionele houding m.b.t. wetenschappelijke integriteit.
Een bachelorscriptie bestaat uit:

  • een geschreven scriptie, en
  • een presentatie van 20 minuten.