Als student Wiskunde, Wiskunde en Toepassingen, TWINFO of TWIN moet je een aantal Wiskundevakken kiezen in je programma. Hoeveel vakken je kan kiezen hangt af van je programma. Hieronder staan, per programma, de hoeveelheid verplichte en keuzevakken Wiskunde, uitgedrukt in ects.

  verplicht gebonden keuze modelleringsvak vrije keuze wiskunde
Wiskunde 75 22,5 7,5 30
W&T 75 22,5 7,5  
TWIN 75 22,5   22,5
TWINFO 60 22,5 7,5 15

Het is noodzakelijk dat je een samenhangend programma te kiest, anders kan je aansluiting op een vervolgopleiding een probleem worden.

Hieronder geven we een aantal mogelijke studiepaden. De eerste zeven zijn gebaseerd op de situatie dat je een vervolgmaster in de Wiskunde doet, in het bijzonder de master Mathematical Sciences. Deze master heeft een aantal verschillende tracks, die ieder een eigen voorkennispakket hebben. Daarnaast is er een studiepad als je een master Econometrie wilt volgen en een studiepad richting een eerstegraads lesbevoegdheid via de master Science Education and Communication van het Freudenthal Instituut.

Ook als je niet de master Mathematical Sciences gaat volgen zijn de onderstaande studiepaden een nuttige leidraad, bijvoorbeeld als je op een andere universiteit een wiskunde master gaat volgen of een master in een andere wetenschap.

Dik gedrukte cursussen zijn sterk aanbevolen. Dit betekent dat in de corresponderende mastertrack ze als voorkennis gelden. Vakken die niet dik gedrukt zijn, worden vaak aanbevolen omdat ze voorkennis zijn voor de sterk aanbevolen vakken. Als je keuzeruimte onvoldoende is om alle vakken te volgen die je wilt, kan je daar ook een deel van de profileringsruimte voor gebruiken.

Roostering studiepaden

Hier is een overzicht van de roostering van de verschillende studiepaden.

Algebraic Geometry

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Complexe functies.

Modellering vak:

Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Differentiaalvergelijkingen, Ringen en Galois, Analyse in meer variabelen, Elementaire getaltheorie, Differentieerbare variëteiten, Topologie en Meetkunde,  Voorstellingen van eindige Groepen.

Number Theory

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Complexe functies.

Modellering vak:

Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Differentiaalvergelijkingen, Ringen en Galois, Analyse in meer variabelen, Elementaire getaltheorie, Differentieerbare variëteiten, Topologie en Meetkunde,  Voorstellingen van eindige Groepen.

Differential Geometry, Topology and Lie Theory

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Complexe functies.

Modellering vak:

Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Differentiaalvergelijkingen, Ringen en Galois, Analyse in meer variabelen, Differentieerbare variëteiten, Maat en Integratie, Topologie en Meetkunde.

Logic

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Complexe functies.

Modellering vak:

Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Ringen en Galois,  Analyse in meer variabelen, Elementaire Getaltheorie, Differentieerbare variëteiten, Grondslagen van de Wiskunde, Topologie en Meetkunde, Voorstellingen van eindige Groepen.

Differential Equations and Dynamical Systems

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Differentiaalvergelijkingen.

Modellering vak: Wiskundig modelleren

Vrije keuze: Inleiding Complexe Systemen, Numerieke Wiskunde, Analyse in meer variabelen, Maat en Integratie, Functionaalanalyse, Hamiltoniaanse systemen, Niet-lineaire differentiaalvergelijkingen, Distributies, Complexe functies.

Probability and Statistics

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Differentiaalvergelijkingen, Discrete Wiskunde.

Modellering vak: Stochastische processen

Vrije keuze: Inleiding Complexe Systemen, Statistiek,  Analyse in meer variabelen, Speltheorie, Maat en Integratie, Financiële Wiskunde, Complexe functies, Speltheorie.

Applied mathematics, complex systems and scientific computing

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Numerieke Wiskunde, Differentiaalvergelijkingen.

Modellering vak: Stochastische processen

Vrije keuze: Inleiding Complexe Systemen, Methods and Models in Complex Systems, Statistiek, Discrete Wiskunde, Analyse in meer variabelen, Speltheorie, Wiskundig Modelleren, Inleiding Scientific Computing, Complexe functies.

Voorbereiding op een master Econometrics

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Differentiaalvergelijkingen, Discrete Wiskunde.

Modellering vak: Stochastische processen

Vrije keuze: Inleiding Complexe Systemen, Methods and Models in Complex Systems, Statistiek, Speltheorie, Optimalisering en Complexiteit, Econometrie, Financiële Wiskunde.

Profilering/cluster: Voortgezette Microeconomie (REBO), Macroeconomics (REBO), Microeconomics of financial markets (REBO).

Voorbereiding op Science Education and Communication (UU)

Gebonden keuze: Functies en Reeksen, Inleiding Topologie, Discrete Wiskunde.

Modellering vak:

Vrije keuze: Inleiding Meetkunde, Ringen en Galois, Analyse in meer variabelen, Elementaire Getaltheorie, Grondslagen van de Wiskunde, Geschiedenis van de Wiskunde, Voorstellingen van eindige Groepen, Complexe functies.