Honoursprogramma's Bèta

De bètafaculteit biedt verschillende honoursprogramma’s voor getalenteerde, gemotiveerde studenten die extra verdieping en verbreding zoeken. Je kunt ook met andere bèta-honoursstudenten aan interdisciplinaire vraagstukken werken binnen de science honours community.

Science Honours Academy

Alle honoursprogramma’s gaan via de Science Honours Academy. Met dit platform organiseer je symposia, maak je een internationale reis naar een befaamd onderzoeksinstituut en werk je met andere honoursstudenten aan interdisciplinaire onderzoeksvraagstukken.

Waarom een honoursprogramma?

Met een honoursprogramma kies je voor meer verdieping en/of verbreding. Zo kun je jezelf verdiepen in een gespecialiseerd onderwerp binnen je major of juist je kennis verbreden buiten je vakgebied. Je kunt ook bijvoorbeeld onderzoekslaboratoria bezoeken of een specifiek thema binnen je vakgebied uitwerken in een boek of project.

Hoeveel EC krijg je voor een honoursprogramma?

De honoursprogramma’s zijn 45 EC. Hiervan zijn 15 EC extracurriculair (7,5 EC voor de bovengenoemde interdisciplinaire component en 7,5 EC voor de bachelorscriptie op honoursniveau) en 30 EC binnen het bachelorprogramma, bijvoorbeeld in de vorm van vakken op honoursniveau, een honoursseminarium of een onderzoeksproject.

Alle bèta-honoursprogramma's

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie (Engels) over een bèta-honoursprogramma naar keuze: