Praktische informatie en Archief

Hier vind je een verzameling aan documenten met informatie die belangrijk kan zijn voor je studie. Onder Regelingen en procedures vind je het Onderwijs- en examenreglement (OER).

Zie ook het tentamenarchief van A-Eskwadraat op hun website. Als je fouten in deze lijst vindt, mail ze door aan Barbara van den Berg.

Analyse - WISB114

Analyse A- WISB112

Analyse B- WISB112

Analyse in meer variabelen - WISB212

Bewijzen in de wiskunde - WISB102

Complexe functies - WISB311

Differentiaalvergelijkingen - WISB231

Differentieerbare variëteiten - WISB342

Discrete modellen - WISB136

Discrete wiskunde - INFOB3DW

Distributies - WISB314

Elementaire getaltheorie - WISB321

Functies en reeksen - WISB211

Functionaalanalyse - WISB315

Geschiedenis van de wiskunde - WISB382

Groepentheorie - WISB221

Grondslagen van de wiskunde - WISB323

Groepen, modulen en voorstellingen - WISB223

Hamiltoniaanse dynamische systemen - WISB331

Infinitesimaalrekening A - WISB132

Infinitesimaalrekening B - WISB137

Infinitesimaalrekening B (oud) - WISB133

Infinitesimaalrekening C - WISB234

Infinitesimaalrekening en lineaire algebra 1 - WISB107

Deel Infinitesimaalrekening:

Deel Lineaire algebra:

Infinitesimaalrekening en lineaire algebra 2 - WISB108

Deel Lineaire algebra:

Inleiding financiële wiskunde - WISB373

Inleiding kansrekening en statistiek - WISB161

Inleiding niet-lineaire dynamische systemen - WISB332

Inleiding meetkunde - WISB141

Inleiding topologie - WISB243

Kansrekening - WISB261

Lineaire algebra - WISB121

Maat en integratie - WISB312

Methods and models in complex systems - BETA-B2-CS

Micro-economie - WISB271

Modellen en simulatie - WISB134

Numerieke wiskunde - WISB251

Optimalisering - WISB372

Programmeren in de wiskunde - WISB256

Ringen en Galoistheorie - WISB222

Speltheorie - WISB272

Statistiek - WISB361 (vanaf 2016/2017 WISB263)

Stochastische processen - WISB362

Topologie en meetkunde - WISB341

Voorstellingen van eindige groepen - WISB324

Wat is wiskunde - WISB101

Wiskundig modelleren - WISB357

In de databank Igitur van de universiteitsbibliotheek vind je bachelorscripties die de afgelopen jaren zijn geschreven.

Van wiskunde zijn verschillende webcolleges beschikbaar.

WOL - Wiskunde Overleg

Het WOL - het Wiskunde Overleg - organiseert regelmatig WWW'tjes - Wol Wil het Weten - waar jij ook heen kunt gaan om mee te praten over je opleiding. Het WOL adviseert de opleiding actief over verbeteringen in het onderwijs. Zie de website van het WOL voor meer informatie.

Onderwijsvisitatie

Iedere zes jaar worden de bachelor- en masteropleidingen bezocht door een landelijke visitatiecommissie die de opleidingen beoordeelt.

Je vindt hier het rapport van de commissie van het bezoek in april 2019. Voor het visitatiebezoek schrijft de opleiding een zelfreflectie met bijlagen.

Je vindt hier het rapport van de commissie van het bezoek in september 2013.

 

Hier vind je het archief van de Wisper voor bachelorstudenten (wordt niet regelmatig bijgewerkt!)