Studentensite

Praktische informatie en Archief

Hier vind je een verzameling aan documenten met informatie die belangrijk kan zijn voor je studie. Onder Regelingen en procedures vind je het Onderwijs- en examenreglement (OER).

 

De Bachelorscriptie

Handleiding bachelorscriptie en richtlijnen beoordeling

Lees de handleiding over de bachelorscriptie van Jaap van Oosten, zodat je weet wat er van je verwacht wordt bij het schrijven van de scriptie. Naast een geschreven scriptie is het verplicht om een presentatie over je scriptie te houden van 20 minuten. Zie hieronder voor de data en deadlines voor dit jaar. Voor de beoordeling van je scriptie gelden de volgende richtlijnen.

Begeleidings- en beoordelingsformulier

Wanneer je begint met je bachelorscriptie, vul je samen met je begeleider het begeleidingsformulier (application form) in. Je moet dit formulier inleveren bij het studiepunt van wiskunde.

Voor de beoordeling van je scriptie moet je begeleider het beoordelingsformulier (assessment form) gebruiken. Dit formulier moet je begeleider, met de scriptie, sturen aan de voorzitter van de bachelorscriptiecommissie, Jaap van Oosten. De begeleider geeft op het beoordelingsformulier een cijfer voor het proces en de presentatie, en een duidelijke beschrijving van wat in de scriptie wiskundig gebeurt, met een voorstel voor een cijfer voor het geschreven werk. Alleen het cijfer voor het geschreven werk wordt door de bachelorscriptiecommissie beoordeeld.

Je moet je scriptie (de versie die is beoordeeld!) uploaden in Igitur, de scriptiedatabank van de universiteit. Nadat je je scriptie hebt geüpload, ontvang je een bevestiging van Igitur. Die moet je forwarden aan studiepunt van wiskunde, pas dan wordt je cijfer definitief in Osiris gezet.

Beoordeling

Het cijfer wordt bepaald door: 20% presentatie, 30% proces en 50% eindresultaat. De beoordeling gaat aan de hand van criteria die je in dit document kunt vinden.

De deadlines voor het studiejaar 2016-2017

Semester 1

  • Vrijdag 13 januari 2017: presentatiesdag bachelorscriptie (20 minuten per persoon)
  • Vrijdag 20 januari: scriptie + beoordeling van begeleider moet bij de scriptiecommissie binnen zijn.

Semester 2

  • Vrijdag 9 juni 2017: presentatiesdag bachelorscriptie (20 minuten per persoon)
  • Vrijdag 16 juni 2017: scriptie + beoordeling van begeleider moet bij de scriptiecommissie binnen zijn.

Via Blackboard wordt een aantal weken voor de presentatiedag een bericht gestuurd om je op te geven voor de presentatiedag, en moet je de volgende gegevens vermelden: naam + titel + naam begeleider + tijden dat jij of je begeleider.

Inschrijving Osiris

Schrijf je in voor de bachelorscriptie in Osiris, vakcode WISB399 (Wiskunde, 7,5 EC) of WISB398 (TWIN, 15 EC).

Overige informatie

Zie onderaan voor een lijst met docenten en hun onderzoeksgebied. Zoek op tijd contact met een begeleider, want het kan zo zijn dat een begeleider niet meer studenten kan begeleiden in een bepaald blok, en je dus verder moet zoeken naar een andere begeleider.

Aan het begin van het studiejaar wordt een gezamelijke startbijeenkomst georganiseerd met informatie over de bachelorscriptie.

Het doel van de scriptie is dat je leert zelfstandig wiskunde te bestuderen en dit in eigen woorden leert opschrijven in een samenhangend, goed opgebouwd betoog. In de toegepaste gebieden is het doel ook dat je de stof leert toepassen op een concreet probleem. Daarnaast is het doel dat je een (bondige) presentatie leert geven over je werk.

Je stelt een onderwerp vast in samenspraak met je begeleider. Hieronder vind je een lijst met alle docenten en het gebied waarin ze werken. Denk bij je keuze ook aan docenten die je nog niet kent, zodat de begeleiding niet bij een paar docenten terecht komt. Het is belangrijk om informatie altijd duidelijk aan een docent door te geven, bijvoorbeeld als je besluit om voor een ander onderwerp te kiezen.

De docent kan je helpen aan een onderwerp, maar je kunt ook zelf een onderwerp bedenken. Soms zijn er prijsvragen die een interessant onderwerp kunnen zijn voor een bachelorscriptie. Voor studenten Wiskunde & Toepassingen geldt dat het onderwerp van de scriptie een wiskundig onderwerp moet zijn, en je altijd een begeleider van het wiskundedepartement moet hebben, maar je kunt hiernaast ook een begeleider van een ander departement zoeken, als je een onderwerp kiest dat ook raakvlakken heeft met een toepassingsgebied. Voor studenten die een scriptie bij het Freudenthalinstituut schrijven is het van belang dat het onderwerp de didactiek van de wiskunde betreft.

Bij je begeleider lever je van ieder hoofdstuk (of zoals je dat afgesproken hebt) een eerste versie en een verbeterde tweede versie in. Lever het werk altijd zo goed mogelijk aan en zorg dat je het werk zorgvuldig zelf hebt proefgelezen. Overleg met je begeleider hoe hij het werk aangeleverd wil krijgen (digitaal of hard copy).

Fraude is uiteraard niet toegestaan, zie ook Art. 5.14 OER 2015-2015 (lees dit artikel). 

Tips

  • Lees de hier bovengenoemde handleiding en de schrijfwijzer op de website onder ‘hulpmiddelen bij je studie'.
  • Zoek direct een begeleider waarmee je een onderwerp vaststelt. Als dit te lang onduidelijk blijft kost dat vaak onnodig veel tijd die je later tekort komt.
  • Maak een duidelijke, realistische planning, en hou je aan deadlines.
  • Hou het tempo erin: je bent zelf verantwoordelijk voor de planning en die loopt makkelijk uit. Spreek regelmatig af met je begeleider.
  • Begin op tijd met je bevindingen op te schrijven, zo weet je pas echt of je de stof begrijpt en weet je begeleider waar je mee bezig bent.
  • Hieronder vind je een link naar het scriptie-archief, zodat je scripties van voorgaande jaren in kunt kijken (bedenk daarbij dat een TWIN-student een scriptie van 15 EC moet schrijven).

Lijst met docenten

Naam    Kamer Onderzoeksgebied
Prof. Dr. F. Beukers 520 Algebra, getaltheorie
Dr. D. Schindler 615 Algebra, getaltheorie
Prof. Dr. F. Oort 501 Algebra, getaltheorie
Prof Dr. G.L.M. Cornelissen 713 Algebra, getaltheorie
Prof. Dr. C.F. Faber 617 Algebra, meetkunde
Dr. M. Kool 502 Algebra, meetkunde
Dr. J. van Oosten 507 Logica
Prof Dr. M. Crainic 802 Meetkunde, topologie
Dr. G.R. Cavalcanti 607 Meetkunde, topologie
Dr. F.J. Ziltener 606 Meetkunde, topologie, analyse
Dr. J.W. van de Leur 509 Mathematische fysica, groepentheorie, Liegroepen
Dr. A. Ros Camacho 505 Mathematische fysica, representatietheorie
Dr. M. Caspers 506 Groepentheorie, functionaalanalyse
Prof. Dr. E.P. van den Ban 604 Analyse, Liegroepen
Dr. C. Kreisbeck 512 Analyse
Dr. H. Hanßmann 608 Analyse, dynamische systemen
Prof. dr. Yu. Kuznetsov 702 Analyse, dynamische systemen
Prof. dr. J.E. Frank 612 Numerieke wiskunde, dynamische systemen
Prof. dr. S.M. Verduyn Lunel 613 Dynamische systemen en toepassingen
Dr. M.Ruijgrok 616 Speltheorie, dynamische systemen
Dr. M.C.J. Bootsma 601 Wiskundige modellen in de medische wetenschap
Dr. C. Spitoni 601 Statistiek, wiskundige modellen in de medische wetenschap
Dr. K. Dajani 505 Kansrekening, financiële wiskunde, ergodische theorie
Prof Dr. R. Fernandez 521 Kansrekening, statistische mechanica, stochastische processen
Dr. T. Müller 508 Kansrekening en combinatoriek
Prof. Dr. R.H. Bisseling 517 Scientific computing
Dr. P.A. Zegeling 513 Scientific computing
Dr. T van Leeuwen 609 Scientific computing
Prof. Dr. J.P. Hogendijk 704 Geschiedenis van de wiskunde
Dr. S.A. Wepster 705 Geschiedenis van de wiskunde
Tentamenarchief

Zie ook het tentamenarchief van A-eskwadraat op hun website.

Analyse A- WISB112

Analyse B- WISB112

Analyse in meer Variabelen - WISB212

Complexe Functies - WISB311

Differentiaalvergelijkingen - WISB231

Differential Topology (M)-WISM441

Differentieerbare Variëteiten - WISB342

Discrete Modellen - WISB136

Discrete Wiskunde - INFOB3DW

Elementaire Getaltheorie - WISB321

Functies en Reeksen - WISB211

Functionaalanalyse - WISB315

Groepentheorie - WISB221

Grondslagen van de Wiskunde - WISB323

Hamiltoniaanse dynamische systemen - WISB331

Infinitesimaalrekening A - WISB132

Infinitesimaalrekening B - WISB137

Infinitesimaalrekening B (oud) - WISB133

Infinitesimaalrekening C - WISB234

Inleiding Analyse - WISB114

Inleiding Financiele Wiskunde - WISB373

Inleiding Kansrekening en Statistiek - WISB161

Inleiding Topologie - WISB243

Kansrekening - WISB261

Lineaire Algebra - WISB121

Maat en Integratie - WISB312

Micro-Economie - WISB271

Modellen en Simulatie - WISB134

Numerieke Wiskunde - WISB251

Optimalisering - WISB372

Programmeren in de Wiskunde - WISB256

Ringen en Galoistheorie - WISB222

Speltheorie - WISB272

Statistiek - WISB361

Stochastische processen - WISB362

Topologie en Meetkunde - WISB341

Wat is Wiskunde - WISB101

Scriptiearchief

In de databank Igitur van de universiteitsbibliotheek vind je bachelorscripties die de afgelopen jaren zijn geschreven.

Webcolleges

Je vindt hier de webcolleges die er van wiskunde beschikbaar zijn.

Hulpmiddelen bij je studie
WOL - Wiskunde Overleg

WOL - Wiskunde Overleg

Het WOL - het Wiskunde Overleg - organiseert regelmatig WWW'tjes - Wol Wil het Weten - waar jij ook heen kunt gaan om mee te praten over je opleiding. Het WOL adviseert de opleiding actief over verbeteringen in het onderwijs. Zie de website van het WOL voor meer informatie.

Visitatierapport onderwijs

Onderwijsvisitatie

Iedere zes jaar worden de bachelor- en masteropleidingen bezocht door een landelijke visitatiecommissie die de opleidingen beoordeelt. Je vindt hier het rapport van de commissie van het afgelopen bezoek in september 2013.

 

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Wiskunde