Praktische informatie en Archief

Hier vind je een verzameling aan documenten met informatie die belangrijk kan zijn voor je studie. Onder Regelingen en procedures vind je het Onderwijs- en examenreglement (OER).

Cursusdoel bachelorscriptie 

Het doel van de bachelorscriptie is dat de student een een thema uit de wiskunde van bachelorniveau (eventueel in toegepaste, historische of educatieve context) adequaat behandelt in een scriptie. De behandeling kan bestaan uit een deels zelfstandige analyse van de literatuur of een eigen onderzoek of toepassing, in alle gevallen met een docent van de opleiding wiskunde als (mede)begeleider. De student toont daarbij een professionele houding m.b.t. wetenschappelijke integriteit.

In de scriptie worden belangrijke concepten en methoden uit de wiskundedomeinvakken van de major gebruikt. De scriptie heeft een heldere structuur en goede stijl, de relevante wiskunde wordt correct behandeld, en er wordt op de juiste manier naar de gebruikte literatuur verwezen.

De student kan over zijn scriptie een begrijpelijke mondelinge presentatie houden van academisch niveau. 

Omvang scriptie en inschrijving in Osiris

De omvang van de scriptie is voor wiskundestudenten en voor Twinfo-studenten 7,5 EC. De Osiriscode voor de scriptie is WISB399. Voor Twin-studenten die vanaf september 2017 zijn begonnen met de studie geldt dat zij kunnen kiezen uit:

 • een gecombineerde scriptie van 22,5 EC, met vakcode NS-320B. Zie de vakbeschrijving van NS-320B in Osiris voor meer informatie en het aanmeldformulier;
 • een wiskundescriptie van 7,5 EC, met vakcode WISB399, en een natuurkundescriptie van 15 EC, met vakcode NS-310B.

Twin-studenten die voor september 2017 zijn begonnen met de studie schrijven een scriptie van 15 EC bij wiskunde, vakcode WISB398, of bij natuurkunde, vakcode NS-310B.

Handleiding bachelorscriptie en richtlijnen beoordeling

Lees de handleiding over de bachelorscriptie van Jaap van Oosten, zodat je weet wat er van je verwacht wordt bij het schrijven van de scriptie. Naast een geschreven scriptie is het verplicht om een presentatie over je scriptie te houden van 20 minuten. Zie hieronder voor de data en deadlines voor dit jaar. Voor de beoordeling van je scriptie gelden de volgende richtlijnen.

Begeleidings- en beoordelingsformulier

Wanneer je begint met je bachelorscriptie, vul je samen met je begeleider het begeleidingsformulier in. Je moet dit formulier inleveren bij het studiepunt van wiskunde (Minnaert building, room 1.20). Twin-studenten vinden het begeleidingsformulier op de studentenwebsite van natuurkunde.

Voor de beoordeling van je scriptie moet je begeleider het beoordelingsformulier gebruiken. Voor twin-scripties van 22,5 EC staat het beoordelingsformulier op de studentenwebsite van Natuurkunde. Dit formulier moet je begeleider, met de scriptie, sturen aan de voorzitter van de bachelorscriptiecommissie, Jaap van Oosten. De begeleider geeft op het beoordelingsformulier een cijfer voor het proces en de presentatie, en een duidelijke beschrijving van wat in de scriptie wiskundig gebeurt, met een voorstel voor een cijfer voor het geschreven werk. Alleen het cijfer voor het geschreven werk wordt door de bachelorscriptiecommissie beoordeeld. De twin-scripties van 22,5 EC worden door beide begeleiders beoordeeld.

Je moet je scriptie (de versie die is beoordeeld!) uploaden in Igitur, de scriptiedatabank van de universiteit. Nadat je je scriptie hebt geüpload, ontvang je een bevestiging van Igitur. Die moet je forwarden aan studiepunt van wiskunde, pas dan wordt je cijfer definitief in Osiris gezet.

Je begeleider moet een docent van het Mathematisch Instituut zijn, of je moet een docent van het MI als medebegeleider vragen.

Beoordeling

Het cijfer voor de bachelorproject bij wiskunde wordt als volgt samengesteld:

 • 20% presentatie;
 • 30% proces;
 • 50% geschreven scriptie;

waarbij het deelcijfer voor de presentatie en voor de geschreven scriptie minimaal 5,5 moet zijn. De beoordeling gaat aan de hand van de criteria in dit document. De weging van het twin-project van 22,5 EC wordt weergegeven in het assessment formulier van het BONZ. Zie hiervoor de studentenwebsite van natuurkunde.

Reparatiemogelijkheid bij onvoldoende

Wanneer het eindcijfer voor het project op de deadline onvoldoende is of door de scriptiecommissie onvoldoende bevonden wordt, maar het eindcijfer wel minimaal een 4 is, krijgt de student eenmaal de gelegenheid om de scriptie te repareren mits de student voldoet aan de inspanningsverplichting van het bachelorproject. De inspanningsverplichting houdt in dat de student op tijd is begonnen aan het project en zich tijdens de hele periode aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om tot een voldoende resultaat te komen. Het is ter beoordeling van de scriptiebegeleider of de student hieraan voldoet. In dat geval moet de beoordeelde scriptie uiterlijk 4 weken na de oorspronkelijke deadline bij de scriptiecommissie binnen zijn; de deadline voor het opnieuw inleveren van de verbeterde scriptie bij de begeleider moet in overleg met de begeleider afgesproken worden. Wanneer de student niet voldoet aan de inspanningsverplichting, krijgt de student geen nieuwe gelegenheid om de scriptie in dat semester af te ronden en kan de student pas tenminste een semester later een voldoende resultaat behalen.

De deadlines voor het studiejaar 2020-2021

Semester 1

 • Vrijdag 15 januari 2021: presentatiesdag bachelorscriptie (20 minuten per persoon)
 • Vrijdag 22 januari 2021: scriptie + beoordeling van begeleider moet bij de scriptiecommissie binnen zijn.

Semester 2

 • Vrijdag 11 juni 2021: presentatiesdag bachelorscriptie (20 minuten per persoon)
 • Vrijdag 18 juni 2021: scriptie + beoordeling van begeleider moet bij de scriptiecommissie binnen zijn.

Via Blackboard wordt een aantal weken voor de presentatiedag een bericht gestuurd om je op te geven voor de presentatiedag, en moet je de volgende gegevens vermelden: naam + titel + naam begeleider + tijden dat jij of je begeleider.

Planning

De deadlines in blok 2 en blok 4 zijn al vroeg in het blok. Dit betekent dat je goed op je planning moet letten als je van plan bent om de scriptie in blok 2 of blok 4 te schrijven. In dat geval moet je in blok 1 of 3 al beginnen met de voorbereiding: het kiezen van een begeleider, onderwerp en je inlezen in het onderwerp. De deadlines hierboven zijn harde deadlines.

Overige informatie

Zie onderaan voor een lijst met docenten en hun onderzoeksgebied. Zoek op tijd contact met een begeleider, want het kan zo zijn dat een begeleider niet meer studenten kan begeleiden in een bepaald blok, en je dus verder moet zoeken naar een andere begeleider.

Twee keer per jaar (okt/nov en april/mei) wordt er een bijeenkomst over de bachelorscriptie georganiseerd op de tutordag. Zie de aankondiging in de Wisper voor tijd en lokatie. Uiteraard kun je hiervoor al beginnen aan je scriptie, als je je scriptie in het eerste semester wilt schrijven.

Je stelt een onderwerp vast in samenspraak met je begeleider. Denk bij je keuze ook aan docenten die je nog niet kent, zodat de begeleiding niet bij een paar docenten terecht komt. Het is belangrijk om informatie altijd duidelijk aan een docent door te geven, bijvoorbeeld als je besluit om voor een ander onderwerp te kiezen. Soms zijn er prijsvragen die een interessant onderwerp kunnen zijn voor een bachelorscriptie. Voor studenten Wiskunde & Toepassingen of studenten die een scriptie bij het Freudenthalinstituut schrijven is het van belang dat in de scriptie wiskunde op bachelorniveau wordt behandeld. Je mag hierbij een begeleider van buiten wiskunde vragen, maar in alle gevallen is er een docent van het Mathematisch Instituut bij als (mede)begeleider.

Bij je begeleider lever je van ieder hoofdstuk (of zoals je dat afgesproken hebt) een eerste versie en een verbeterde tweede versie in. Lever het werk altijd zo goed mogelijk aan en zorg dat je het werk zorgvuldig zelf hebt proefgelezen. Overleg met je begeleider hoe hij/zij het werk aangeleverd wil krijgen (digitaal of hard copy).

Fraude is uiteraard niet toegestaan, zie ook het artikel hierover in  de OER (lees dit artikel). 

Tips

 • Lees de hier bovengenoemde handleiding en de schrijfwijzer op de website onder ‘hulpmiddelen bij je studie'.
 • Zoek direct een begeleider waarmee je een onderwerp vaststelt. Als dit te lang onduidelijk blijft kost dat vaak onnodig veel tijd die je later tekort komt.
 • Maak een duidelijke, realistische planning, en hou je aan deadlines.
 • Hou het tempo erin: je bent zelf verantwoordelijk voor de planning en die loopt makkelijk uit. Spreek regelmatig af met je begeleider.
 • Begin op tijd met je bevindingen op te schrijven, zo weet je pas echt of je de stof begrijpt en weet je begeleider waar je mee bezig bent.
 • Bekijk voor inspiratie het UU scriptie-archief (bedenk daarbij dat een TWIN-student een scriptie van 15 EC/22,5 moet schrijven).

Lijst met docenten

Naam    Kamer Onderzoeksgebied
Prof Dr. G.L.M. Cornelissen 713 Algebra, getaltheorie
Dr. L. Thompson   Algebra,getaltheorie
Dr. V. Karemaker   Algebra,getaltheorie
Dr. M. Pieropan 615 Algebra, meetkunde, getaltheorie
Prof. Dr. C.F. Faber 617 Algebra, meetkunde
Dr. M. Kool 502 Algebra, meetkunde
Dr. J. van Oosten 507 Logica
Prof Dr. M. Crainic 802 Meetkunde, topologie
Dr. A. del Pino Gomez 816 Meetkunde, topologie
Dr. G. Heuts 602 Topologie
Dr. L. Meier 508 Topologie
Dr. G.R. Cavalcanti 607 Meetkunde, topologie
Dr. F.J. Ziltener 606 Meetkunde, topologie, analyse
Dr. J.W. van de Leur 509 Mathematische fysica, groepentheorie, Liegroepen
Prof. Dr. E.P. van den Ban 604 Analyse, Liegroepen
Dr. H. Hanßmann 608 Analyse, dynamische systemen
Prof. dr. Yu. Kuznetsov 702 Analyse, dynamische systemen
Prof. dr. J.E. Frank 612 Numerieke wiskunde, dynamische systemen
Dr. M.Ruijgrok 616 Speltheorie, dynamische systemen
Dr. M.C.J. Bootsma 601 Wiskundige modellen in de medische wetenschap
Dr. C. Spitoni 601 Statistiek, wiskundige modellen in de medische wetenschap
Dr. K. Dajani 505 Kansrekening, financiële wiskunde, ergodische theorie
Dr. W. Ruszel 516 Kansrekening en statistiek
Dr. S. Dirksen 405 Kansrekening, statistiek, data science
Dr. P. Salanevich   Kansrekening, statistiek, data science
Dr. I. Kryven 407 Netwerktheorie, discrete wiskunde
Prof. Dr. R.H. Bisseling 517 Scientific computing
Dr. P.A. Zegeling 513 Scientific computing
Dr. S.A. Wepster 705 Geschiedenis van de wiskunde
Dr. V. Blasjo 706 Geschiedenis van de wiskunde

Zie ook het tentamenarchief van A-eskwadraat op hun website. Als je fouten in deze lijst vindt, mail ze door aan Barbara van den Berg.

Analyse A- WISB112

Analyse B- WISB112

Analyse in meer Variabelen - WISB212

Complexe Functies - WISB311

Differentiaalvergelijkingen - WISB231

Differential Topology (M)-WISM441

Differentieerbare Variëteiten - WISB342

Discrete Modellen - WISB136

Discrete Wiskunde - INFOB3DW

Distributies - WISB314

Elementaire Getaltheorie - WISB321

Functies en Reeksen - WISB211

Functionaalanalyse - WISB315

Geschiedenis van de Wiskunde - WISB382

Groepentheorie - WISB221

Grondslagen van de Wiskunde - WISB323

Hamiltoniaanse dynamische systemen - WISB331

Infinitesimaalrekening A - WISB132

Infinitesimaalrekening B - WISB137

Infinitesimaalrekening B (oud) - WISB133

Infinitesimaalrekening C - WISB234

Inleiding Analyse - WISB114

Inleiding Financiële Wiskunde - WISB373

Inleiding Kansrekening en Statistiek - WISB161

Inleiding niet lineaire dynamische systemen - WISB332

Inleiding Meetkunde - WISB141

Inleiding Topologie - WISB243

Kansrekening - WISB261

Lineaire Algebra - WISB121

Maat en Integratie - WISB312

Micro-Economie - WISB271

Modellen en Simulatie - WISB134

Numerieke Wiskunde - WISB251

Optimalisering - WISB372

Programmeren in de Wiskunde - WISB256

Ringen en Galoistheorie - WISB222

Speltheorie - WISB272

Statistiek - WISB361, vanaf 2016/2017 WISB263

Stochastische processen - WISB362

Topologie en Meetkunde - WISB341

Voorstellingen van eindige groepen - WISB324

Wat is Wiskunde - WISB101

Wiskundig Modelleren - WISB357

In de databank Igitur van de universiteitsbibliotheek vind je bachelorscripties die de afgelopen jaren zijn geschreven.

Van wiskunde zijn verschillende webcolleges beschikbaar.

WOL - Wiskunde Overleg

Het WOL - het Wiskunde Overleg - organiseert regelmatig WWW'tjes - Wol Wil het Weten - waar jij ook heen kunt gaan om mee te praten over je opleiding. Het WOL adviseert de opleiding actief over verbeteringen in het onderwijs. Zie de website van het WOL voor meer informatie.

Onderwijsvisitatie

Iedere zes jaar worden de bachelor- en masteropleidingen bezocht door een landelijke visitatiecommissie die de opleidingen beoordeelt. Je vindt hier het rapport van de commissie van het afgelopen bezoek in september 2013.

 

Hier vind je het archief van de Wisper voor bachelorstudenten: