Examencommissie

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De examencommissie van de UGS ziet toe op correcte naleving van de OER. De examencommissie bestaat uit een centrale examencommissie en zes uitvoerende kamers.

Contactinformatie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is de kamer van jouw opleiding:

Contact Kamer Wiskunde (en toepassingen)

De kamer Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen is onderdeel van de Examencommissie UGS.

Samenstelling

  • Dr. M. (Thijs) Ruijgrok
  • Dr. H. (Heinz) Hanssman
  • Dr. M. (Martijn) Kool

De kamer Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen voor het studieprogramma van studenten. Je kunt je verzoek richten aan de kamer Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen: M.Ruijgrok@uu.nl.