Examencommissie

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De examencommissie van de UGS ziet toe op correcte naleving van de OER. De examencommissie bestaat uit een centrale examencommissie en uitvoerende kamers.

Toestemming examencommissie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is de kamer van jouw opleiding.

Verzoeken aan de kamer Wiskunde

De kamer Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen is onderdeel van de Examencommissie UGS.

Samenstelling

  • Dr. M. (Thijs) Ruijgrok
  • Dr. M. (Martijn) Kool

De kamer Wiskunde beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen aangaande het studieprogramma van studenten. Wil je daartoe een verzoek indienen? Dit doe je via Osiris Student. In Osiris Student, selecteer je Mijn ZakenStart ZaakAlgemeen; en vervolgens ‘Verzoek aan Examencommissie bètawetenschappen - bachelors’. Binnen deze zaak kies je het type verzoek dat je wil indienen.

Let op: upload geen vertrouwelijke (medische) informatie in Osiris, maar bespreek dit indien van toepassing met de studieadviseur.

Voor andere vragen aan de kamer Wiskunde, kun je contact opnemen via M.Ruijgrok@uu.nl