Studentensite

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. De UGS van de Faculteit Bètawetenschappen heeft één overkoepelende examencommissie. Daarnaast heeft elk departement van de faculteit een eigen deelexamencommissie.

Examencommissie UGS

De examencommissie UGS is de overkoepelende examencommissie voor alle bacheloropleidingen van de bètafaculteit. Meer informatie over deze commissie vind je hier

Contactinformatie

Zoals je in bovenstaande lijst kunt zien, kan het zijn dat je tijdens je studie ergens een keer toestemming nodig hebt van de examencommissie. Dit kan zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of zelf-geregelde stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en advies hiervoor is te allen tijde het Studiepunt Bèta. De medewerkers op het Studiepunt kunnen je indien nodig doorverwijzen.

Leden van de Examencommissie UGS

  1. Dr. Roderik van de Wal (Voorzitter)
  2. Dr. A.H. van Houwelingen (lid Farmacie)
  3. Dr. Wishnu Prasetya (lid Informatica)
  4. Dr. Carleen Tijm-Reijmer (lid Natuur- en Sterrenkunde)
  5. Dr. Ingmar Swart (lid Scheikunde)
  6. Dr. Steven Wepster (lid Wiskunde)
  7. Dr. Jan Andries Post (lid Biologie)
  8. Prof.dr. K.A.H. van Leeuwen (extern lid)
  9. Mr. Sascha van der Veen (Ambtelijk secretaris)
Deelexamencommissie wiskunde

De deelexamencommissie Wiskunde beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen voor het studieprogramma van studenten.

Contactinformatie

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Wiskunde