Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De examencommissie van de UGS ziet toe op correcte naleving van de OER. De examencommissie bestaat uit een centrale examencommissie en zes uitvoerende kamers.

Contactinformatie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is  de kamer van jouw opleiding:

Kamer Biologie
Kamer Farmacie (B)
Kamer Informatica en Informatiekunde
Kamer Scheikunde
Kamer Natuur- en Sterrenkunde
Kamer Wiskunde en Wiskunde en toepassingen

Voor meer informatie over de examencommissie van de Undergraduate School, check de pagina Organisatie.