Andere dubbele bachelors

Dubbele bachelors

Wanneer je twee bachelors naast elkaar volgt kun je de profileringruimtes van beide programma's gebruiken om de bachelors in 270 EC te doen in plaats van in 360 EC. Als er daarnaast nog overlap is in de majorvakken van beide opleidingen, kun je bij de examencommissie van wiskunde (zie hier voor contactgegevens) vrijstelling vragen voor een vak dat je bij de andere opleiding hebt gedaan (of omgekeerd).