Hier vind je informatie over de regelingen voor tegemoetkoming reis- en verblijfskosten voor coassistenten en reiskostenvergoeding bij onderwijs binnen OV-loze zomerperiode.

Het declaratieformulier vul je digitaal in en stuur je per e-mail naar: BB_OWC_Service@umcutrecht.nl.

Speciale regelingen reiskostenvergoeding:

Regeling reiskostenvergoeding bij onderwijs binnen OV-loze zomerperiode

Wanneer je als student geneeskunde (CRU en SUMMA) in de zomerperiode waarin de studentenOV-chipkaart niet geldig is (16 juli - 16 augustus) volgens rooster onderwijs moet volgen en meer dan 10 km vanaf het UMC Utrecht woont, mag je reiskosten declareren. Dit geldt alleen voor reiskosten t.b.v. onderwijs en tentamens, niet voor reiskosten t.b.v. hertentamens en niet voor reiskosten t.b.v. coschappen (zie ook de regeling tegemoetkoming reiskostenvergoeding voor coassistenten).

Alleen trein- en buskosten worden vergoed, waarbij de studentenOV-chipkaart als kortingskaart moet zijn gebruikt (40% korting). Origineel vervoersbewijs (treinkaart, buskaart) of een specificatie van OV-chipkaart als bijlage toevoegen bij declaratie! Er is geen km-vergoeding voor reizen per auto.

Om de reiskosten te declareren vul je een declaratieformulier in. Het is verplicht om het declaratieformulier digitaal in te vullen. Het digitaal ingevulde formulier moet binnen 8 weken na (laatste) reisdatum per e-mail worden gestuurd naar: BB_OWC_Service@umcutrecht.nl.
Formulieren die later worden ingeleverd, worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor formulieren die handmatig zijn ingevuld.

Naast de NAW gegevens moet op het declaratieformulier het personeelsnummer (bij in dienst UMC Utrecht, ook als dit los staat van het onderwijs), het studentnummer en de motivering genoteerd worden.

Voor vragen over de stand van zaken of de betaling van declaraties kun je je wenden tot het Bedrijfsbureau van het Onderwijscentrum UMC Utrecht: 088 755 9816 of 088 755 3300, BB_OWC_Service@umcutrecht.nl.

Regeling tegemoetkoming reis- en verblijfskosten voor co-assistenten

Coassistenten kunnen éénmalig een tegemoetkoming voor de reis- en verblijfskosten aanvragen. Voor CRU is dat vanaf master jaar 1 en voor SUMMA is dat vanaf jaar 3.

Hoogte van de vergoeding

  • CRU en SUMMA: gehele periode met studentenOV-chipkaart: het standaardbedrag is € 400,00 voor de gehele master.
  • CRU: gehele periode zonder studentenOV-chipkaart (inclusief Link Groen): het standaardbedrag is € 1.480,00 (het overleggen van een bewijs van beëindiging recht op studentenOV-chipkaart van DUO is noodzakelijk / buitenlandse studenten: kopie paspoort mailen).
  • SUMMA: voor SUMMA studenten geldt deze regeling niet omdat er voor hen huisvesting is geregeld tijdens de coschappen in Apeldoorn.
  • CRU: gedeeltelijk periode met en gedeeltelijk periode zonder studentenOV-chipkaart: recht op bovengenoemde bedragen naar rato van het aantal weken dat coschappen is gelopen met en zonder studentenOV-chipkaart (het overleggen van een bewijs van beëindiging recht op studentenOV-chipkaart van DUO is noodzakelijk).

Voor het ontvangen van de tegemoetkoming reiskosten vult de coassistent een declaratieformulier in. Het is verplicht om het declaratieformulier digitaal in te vullen. Digitaal ingevulde declaratieformulieren per e-mail sturen naar: BB_OWC_Service@umcutrecht.nl.
Handmatig ingevulde declaraties worden niet in behandeling genomen.

Naast de NAW gegevens moet op het declaratieformulier het personeelsnummer (bij in dienst UMC Utrecht, ook als dit los staat van het onderwijs), het studentnummer en de motivering genoteerd worden.

Voor vragen over de stand van zaken of de betaling van declaraties kunt u zich wenden tot het Bedrijfsbureau van de Directie Onderwijs en Opleidingen: 088 755 9816 en 088 755 3300, BB_OWC_Service@umcutrecht.nl.