De Utrechtse geneeskundeopleiding heeft twee Honoursprogramma’s:

  • Het Honoursprogramma Bachelor in de bachelor geneeskunde;
  • Het Honoursprogramma Master in het 1e en 2e jaar van de master geneeskunde.

Binnen de Honoursprogramma’s worden studenten vroeg in de opleiding uitgedaagd om wetenschappelijke ambitie te koppelen aan academische vorming en verbreding. Primair wordt beoogd om studenten te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Verdieping en verbreding

Zowel het Honoursprogramma van de bacheloropleiding als dat van de masteropleiding is gericht op verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden t.o.v. het reguliere onderwijsprogramma. De verdieping vindt met name plaats via het doen van wetenschappelijk onderzoek. Verbreding wordt met name gerealiseerd door aandacht te besteden aan geneeskunde in de maatschappelijke context. Er wordt over de grenzen van de biomedische geneeskundeopleiding heengekeken, maar natuurlijk wel in relatie tot de geneeskunde. De focus ligt op academische vaardigheden. Hoewel deze vaardigheden ook in het reguliere programma aan bod komen, is er binnen het HP extra gelegenheid om vaardigheden en kennis op te doen en daarmee nog meer de breedte en de diepte in te gaan.

Het Honoursprogramma master moet gezien worden als een voortzetting van het Honoursprogramma bachelor. De verschillen tussen de programma’s zijn:

  • De inhoud van de groepsavonden;
  • Vanzelfsprekend zijn de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de output hoger;
  • Hierdoor is ook het uitstroomniveau van de studenten hoger.

MD-PhD traject

Succesvolle deelname aan het Honoursprogramma kan in belangrijke mate meewegen bij de selectieprocedure voor het MD-PhD traject. Aan de (maximaal 4) voor dit zogenaamde “Alexandre Suerman” programma geselecteerde studenten wordt na het afstuderen een MD-PhD Stipendium verstrekt ter grootte van 3 jaar salariskosten plus een programma van masterclasses voor het realiseren van een optimaal promotieproject bij een promotor naar eigen keuze. Onderaan deze pagina staat een link naar de website van het MD-PhD traject.