De studie Geneeskunde kent één examencommissie voor de totale opleiding Geneeskunde. Deze examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens en behandelt onder meer verzoeken om uitzonderingen op de OER en het Reglement van de Examencommissie.

Reglement CRU Bachelor OER CRU Bachelor
Reglement CRU Master OER CRU Master
Reglement SUMMA OER SUMMA

Verzoeken om uitzondering op reglementen

Een verzoek indienen om een uitzondering op de reglementen kan via het digitale formulier.

Let bij het indienen van verzoeken op het volgende:

  • Vul het formulier volledig in;
  • Let op het taalgebruik: blijf formeel en tutoyeer niet;
  • Zorg dat het verzoek kort en bondig geformuleerd is (maximaal 200 woorden);
  • Je kunt je verzoek altijd vooraf bespreken met de studieadviseur;
  • Bijlagen meesturen (bijvoorbeeld bewijzen van gevolgde opleidingen)? Mail deze apart naar: examencieGNK@umcutrecht.nl
  • Verzoeken moeten 8 dagen voor de vergadering, vóór 12.00 uur ’s middags, ingediend zijn om ze tijdens de vergadering te kunnen behandelen. Zie voor de vergaderdata het schema hieronder;
  • De examencommissie besluit alleen tijdens de geplande vergaderingen over verzoeken. Houd er rekening mee dat de commissie volgens de reglementen zes weken de tijd heeft om een besluit te nemen. Alleen in geval van urgentie, die niet door de student te voorzien was, kan een verzoek soms tussen de vergaderingen door behandeld worden.

Verzoek indienen? Gebruik dit formulier.

Vergaderdata 2018

Data vergadering Uiterste inleverdata verzoeken
let op: vóór 12.00 uur 's middags
25 januari 17 januari
1 maart 21 februari
28 maart 20 maart
26 april 18 april
24 mei 16 mei

Meer informatie?

Examencommissie Geneeskunde:
E-mail: examencieGNK@umcutrecht.nl

Ambtelijk secretaris: Erna Kamerbeek
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.07, tel 088 - 755 93 62.
Aanwezig op dinsdag, woensdagochtend en vrijdag.

Secretariaat: Yolanda Hoogenberk
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.07, tel 088 - 755 94 49.
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.