Rol en functie van de Curriculumcommissie

De Curriculumcommissie functioneert als klankbordcommissie, die zich op korte termijn vooral bezig houdt met het monitoren van de effecten van CRU+ en zich op de lange termijn meer verbreden richting het gehele geneeskunde curriculum.

Samenstelling van de Curriculumcommissie

  • Dr. H.E. Westerveld, opleidingsdirecteur Geneeskunde (voorzitter)
  • Prof. dr. Th. J. ten Cate, wetenschappelijk directeur onderwijs
  • Dr. T.W. van Haeften, opleidingscoördinator master
  • Dr. I.E. Thunnissen, opleidingscoördinator bachelor
  • Opleiders van binnen het UMC Utrecht en geaffilieerde ziekenhuizen
  • Beleidsmedewerkers opleiding Geneeskunde
  • Studentleden

De Curriculumcommissie vergadert een keer per maand en wordt secretarieel ondersteund door mw. H. Versteeg: E.H.Versteeg-2@umcutrecht.nl.