Opleidingsraad Bachelor Geneeskunde

De bewaking van de kwaliteitszorg van het onderwijsprogramma van de bachelor opleiding Geneeskunde is een taak van de opleidingscoördinator bachelor met de opleidingsdirecteur Geneeskunde als eindverantwoordelijke. De opleidingsdirecteur en de opleidingscoördinator bachelor voeren deze taak samen uit met de Opleidingsraad Bachelor. De Opleidingsraad vergadert ongeveer 3 keer per jaar.

Rol en functie van de opleidingsraad

  • Discussieplatform voor inhoudelijke onderwerpen die voor de opleiding als geheel van belang zijn
  • Klankbordfunctie voor opleidingscoördinator en opleidingsdirecteur
  • Informatievoorziening

Samenstelling van de opleidingsraad

  • Drs. M.B. Berk, opleidingscoördinator bachelor (voorzitter)
  • Alle examinatoren/coördinatoren van de cursussen van CRU+ bachelor jaar 1-3