Onderwijs

Het programma van de driejarige Bachelor Geneeskunde CRU+ bestaat uit thematische theorieblokken, lijnonderwijs in klinische vaardigheden, keuzeonderwijs en één longitudinaal coschap (LINK) waarin lichamelijk onderzoek en anamnese worden geoefend. Voor een extra uitdaging kan je je opgeven voor het honoursprogramma.

Achtergrondinformatie over CRU+ vind je op cru-plus.nl en in de informatiebrochure Op weg naar CRU+.