Voor al het onderwijs dat je volgt (theorieblokken, coschappen en lijnonderwijs) dien je ingeschreven te staan in Osiris. Zie de handleiding onder cursusinschrijving. Daarnaast moet je jaarlijks de herinschrijving aan de Universiteit Utrecht regelen. Ga je afstuderen of wil je tussentijds stoppen met je studie, dan moet je je ook zelf uitschrijven.

Hieronder vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt overzichtelijk bij elkaar.

Recidivisten kunnen zich per mail aanmelden voor het opnieuw volgen van het kleinschalig onderwijs voor de blokken van jaar 1 en 2 via: OZ-GNKBA1-2@umcutrecht.nl

Je bent definitief geplaatst als je één week voorafgaand aan het betreffende blok een mail ontvangt met je groepsnummer.

Let op: Jaar 3 kent een aparte indelingsprocedure, waar hieronder meer over te lezen is.

Om de capaciteit van de derdejaars coschappen zo goed mogelijk te benutten en de studenten zo vroeg mogelijk te informeren over de groepsindeling, vinden er drie indelingsronden plaats. Dit gebeurt op geleide van de studievoortgang, zoals geregistreerd in Osiris.

Studenten die aan de indelingseis voor het onderwijs van jaar 3 voldoen worden ingedeeld. De studenten worden bij elke indelingsronde verspreid over de groepen en zij krijgen hun indeling per Solis-mail.

Het indelen gebeurt automatisch, dus aanmelden voor jaar 3 is niet nodig. Als je niet ingedeeld wilt worden, kun je dit per mail doorgeven (coschappen@umcutrecht.nl).

Studenten die na de tweede indelingsronde of na herkansingen voldoen aan de indelingseisen worden verzocht zelf contact op te nemen voor een indeling. De indeling geldt alleen voor jaar 3 van de Bachelor.

Bekijk de Informatiemail jaar 3.