Afstuderen

Aan de hand van de geregistreerde resultaten in Osiris bepaalt de examencommissie wanneer je bent afgestudeerd. Je bent afgestudeerd wanneer je aan alle examenvereisten voldoet. Je vindt de exameneisen in de Onderwijs- en Examenregeling.

De examencommissie controleert op vaste data wie er, volgens Osiris, alle vakken van het examenprogramma hebben behaald. De geslaagden worden hierover door Onderwijszaken per e-mail op de hoogte gebracht.