Vanaf studiejaar 2017-2018 worden vrijwel alle beoordelingen voor coschappen/LINKs/stages ingevuld in het digitaal portfoliosysteem Scorion. Voor studenten die in de overgangsfase nog een coschap in CRU2006 lopen blijven de papieren formulieren beschikbaar.

Vergelijkbaarheid formulieren coschappen

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de formulieren worden gebruikt zoals ze van internet zijn te downloaden en dat er géén oude formulieren meer worden gebruikt. De tussentijdse en eindbeoordelingsformulieren zijn, om fraude te voorkomen, niet van internet te downloaden. Ze zijn verkrijgbaar via het Studie-informatiepunt.

De formulieren kun je downloaden en printen. Als op het betreffende formulier staat vermeld op welke locatie je deze (ondertekend) moet inleveren, kan dit formulier niet elders worden ingeleverd. Op de formulieren staat tevens vermeld wat je kunt verwachten nadat je het formulier hebt ingeleverd. De beoordelingsformulieren van de co-schappen Bachelor jaar 1, Master jaar 1 en 2 dienen z.s.m. na afloop van het co-schap te worden ingeleverd bij het betreffende onderwijssecretariaat.

Reiskosten

Reiskostenformulieren vul je digitaal in en stuur je per e-mail naar: BB_OWC_Service@umcutrecht.nl