Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een belangrijk thema binnen de Universiteit Utrecht. We streven ernaar een fijne en veilige omgeving te bieden om te werken en studeren, voor iedereen. Het is een thema dat doorlopend aandacht vraagt, van ons allemaal. We moeten samen opstaan tegen elke vorm van ongewenst gedrag. Door met elkaar grenzen te stellen vindt er een cultuurverandering plaats, en willen we voortzetting en normalisering van ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen.

Iemand aanspreken op ongewenst gedrag

Het lijkt soms onschuldig, maar pesten, roddelen, buitensluiten of grappen maken ten koste van iemand horen naast (seksuele) intimidatie, discriminatie en geweld tot ongewenst gedrag. Wat doe je als je dat ziet gebeuren? Kijk je weg of kom je in actie? Als bystander (omstander) kun jij het verschil maken, door het ongewenste gedrag te benoemen en bespreekbaar te maken. Want niet iedereen die ongewenst gedrag overkomt, kan of durft dat zelf.

Active Bystander trainingen

Begeleiding en je verhaal delen

Equality, Diversity & Inclusion

Sociale veiligheid gaat ook over gelijkheid, diversiteit en inclusie. Universiteit Utrecht wil een zichtbare bijdrage leveren aan een inclusieve universitaire gemeenschap, een rechtvaardige samenleving en gelijke rechten en kansen voor iedereen. De universiteit vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers zich veilig voelen en ziet het Equality, Diversity & Inclusion (EDI) programma als een centraal uitgangspunt voor de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en impact. Het programma is erop gericht een open en inspirerende gemeenschap te creëren, waar iedereen zich thuis kan voelen, met ruimte voor nieuwe vormen van denken, leren en werken.

Wat de universiteit nog meer doet op het gebied van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie?

Lees meer over het Equality, Diversity & Inclusion programma

Platform Diversiteit en Inclusie UMC Utrecht

In het platform Diversiteit en Inclusie dragen medewerkers en studenten uit alle lagen en opleidingen van het UMC Utrecht bij aan het diverser en inclusiever maken van ons onderwijs en onze werkomgeving. Met hun praktijkervaring en expertise dragen zij bij aan een organisatie waar alle studenten en medewerkers zich welkom voelen en waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. De onderzoeksgroep Diversiteit en Inclusie en de outreach-activiteiten zijn nauw verbonden met het platform en vormen een sterke samenwerking. Het platform is bereikbaar via Belonging@umcutrecht.nl

Studentenplatform

Naast medewerkers heeft het Platform Diversiteit & Inclusie ook een studententak. Deze actieve studenten signaleren situaties binnen het onderwijs en het studentenleven op het gebied van diversiteit en inclusie. Samen met de medewerkers van het platform werken ze via initiatieven samen aan een inclusieve onderwijsomgeving in het UMC Utrecht. De studententak bestaat uit verschillende studenten vanuit alle opleidingen in het UMC Utrecht. De studententak is bereikbaar via Studentdiversityumcu@gmail.com.

Website platform diversiteit en inclusie UMC Utrecht